Studiekoordinator til Thailand

Det Norske Misjonsselskap

Drømmer du om et meningsfullt arbeid i en annen kulturell setting? Har du et engasjement for utveksling på tvers av kulturer? Er du glad i å jobbe med studenter og unge voksne?

Da er denne jobben i Thailand noe for deg.

NMS søker nå etter en ny utsending som kan være med å bygge opp og videreutvikle vårt studentutvekslings-program i Thailand. Samtidig trenger vi generelt nye medarbeidere til å opprettholde og styrke vår tilstedeværelse der og som kan bidra i arbeidet med å virkeliggjøre NMS sitt mål om å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.

Vi trenger en studiekoordinator i 50-100% stilling som kan kombineres med andre arbeidsoppgaver. Eventuell ektefelle tilbys 50-100 % stilling avhengig av kompetanse og behov.

Arbeidsoppgaver for studiekoordinator i Thailand

Som studiekoordinator vil du jobbe i teamet NMS Exchange, som er navnet på studentutvekslingsarbeidet i NMS. Vi har arbeid i Kamerun og Madagaskar, og tar årlig imot rundt 200 praksisstudenter. Målet er å øke antall studenter i årene som kommer.

I Thailand har vi én lokalt ansatt studiekoordinator, og du vil jobbe i et team sammen med henne, i tillegg til å være koblet på NMS Exchange-teamet globalt.

Arbeidsoppgaver for stillingen som studiekoordinator:

 • Oppfølging og veiledning av studenter som tar utenlandspraksis gjennom NMS Exchange i Thailand.
 • Videreutvikle og opprette samarbeid med lokale praksissteder som sykehus, skoler, sosiale institusjoner og universitet.
 • Samarbeid med universiteter og høyskoler i Norge.
 • Utarbeide gode rutiner for å ta imot praksisstudenter i Thailand.
 • Være med å videreutvikle studentutvekslingsarbeidet i Thailand

Andre relevante arbeidsoppgaver kan være innen:

 • Barne- og ungdomsarbeid samt arbeid rettet mot unge voksne
 • Teologisk utdannelse og lekmannsopplæring
 • Mediearbeid for kirke og misjon i en ny tid
 • Diakonalt arbeid
 • Økologi og bærekraft, innen landbruk mm

Som NMS utsending i Thailand vil du/ dere være en del av et lite lokalt kollegafellesskap i Thailand samt et større fellesskap i seksjon Asia med andre utsendinger, lokalt ansatte og volontører i Asia. Du vil og være en del av NMS globale kollegafellesskap, samt samarbeide tett med kolleger i våre partnerkirker og samarbeidsorganisasjoner.

Les mer om NMS sitt arbeid i Thailand her: nms.no/thailand

Ønskede kvalifikasjoner for studentkoordinatorstillingen:

 • Evne til å planlegge og organisere
 • Evne til å bygge gode og varige kontakter med samarbeidspartnere
 • God til å kommunisere både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Høyere utdanning, helst på mastergradsnivå (gjerne innen pedagogikk, helse og/eller sosialt arbeid)
 • Erfaring fra veiledning og oppfølging av studenter vektlegges

Ønskede kvalifikasjoner for begge stillingskategoriene:

 • Interesse for, samt ydmykhet og sensitivitet overfor andre mennesker og kulturer
 • God relasjonell kompetanse
 • Evne til både å jobbe i team med andre, og til å jobbe selvstendig og ta initiativ
 • Erfaring med internasjonalt og interkulturelt arbeid er et pluss

Søkere må kunne identifisere seg med NMS sitt grunnsyn.

Søkere må være medlem av norsk folketrygd.

Vi tilbyr:

 • Meningsfulle oppgaver
 • En innholdsrik og spennende arbeidshverdag
 • Gode velferdsordninger

Annen info:

Stillingen/-ene er plassert under seksjon Asia i NMS Global. En må være innstilt på minimum fire års tjeneste. Det vil være en styrke å lære noe thai og det blir lagt til rette for språkstudier.

Stillingen forutsetter noe reising

Vi ønsker at resultater fra studier i Norge, dokumenteres via www.vitnemalsportalen.no

 

Kontaktinformasjon:

 • Merete Hallen, 90050592
 • Kristian Mjølsneset, 90893401
Arbeidsgiver NMS
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bangkok eller Nord-Øst Thailand
Publisert 2023-02-02
Søknadsfrist 2023-03-01
Stillingstype Fast, 100% Heltid
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
NMS

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger