Sokneprest i Trondheim - Nidelven sokn i Strinda, Heimdal og Byåsen prosti

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Bredt anlagt prestejobb i energisk bymenighet!
 
Nidelven er en stor menighet øst i Trondheim. Soknet er sammenslått av de tidligere menighetene Hoeggen, Bratsberg og Tempe og Leira, og har tre kirker og et kapell. Hoeggen kirke har de siste årene vært gjennom omfattende rehabilitering og utbygging, og staben holder til i lyse moderne lokaler i første etasjen. Menighetens visjon er: "Nidelven menighet – mangfoldig i tro, håp og kjærlighet", og arbeider aktivt med utforsking av mangfoldsbegrepet. Soknet er involvert i to store satsinger; utvikling av et byomfattende ungdomkirkeprosjekt (U-kirke) som holder til i Tempe kirke med egen spesialprest knyttet til arbeidet og et inkluderingsarbeid som har som mål å "gi rom for alle mennesker uavhengig av funksjonsnivå". Det er mange aktive og frivillige i menigheten som sammen med staben skaper en levende kirke i lokalsamfunnet.
 
Du som søker vil bidra positivet i et engasjert arbeids- og menighetsfellesskap, og er motivert for videre utforsking og utvikling av dette. Her er en stor stab med daglig leder og alle tjenestekategorier, og det legges vekt på et godt og omfattende samarbeid. Det er tre prester i Nidelven i tillegg til spesialprest knyttet til U-kirke. De to sokneprestene har sete i menighetsrådet etter tur.
 
15.500 medlemmer av folkekirken utgjør omlag 65 prosent av befolkningen i soknet. Menigheten strekker seg fra sentrumsnære områder på Tempe/Lerkendal via Nardo og Risvollan til landlige strøk i Bratsberg, og utgjør med det et bredt spekter av befolkningen. Nidelven sokn tilhører Kirkelig fellesråd i Trondheim, og det er utstrakt samarbeid både i fellesrådet og prostiet, på tvers av soknegrenser og bydeler.
 
Som sokneprest blir du del av et stort og inspirerende felleskap i Strinda, Heimdal og Byåsen. Prostiet har 13 sokn og 29 prester, og det gir et mangfoldig og robust prestekollegium, som innbyr til utveksling og gode relasjoner. Hele prostiet er tjenesteområde, og selv om tjenestestedet fremdeles definerer mesteparten av arbeidstiden, bidrar det store kollegiet til gode ordninger for fordeling av oppgaver og støtte ved vakanser eller permisjoner.
 
Prestene samles en gang i måneden til prestesamlinger, og i tillegg er det ukentlig pastoralforening, fagdager sammen med Fellesrådet (KFiT) og Domprostiet, samt en del fagstøtte fra bispekontoret som også ligger i byen. Trondheim er, med Nidarosdomen sentralt plassert, et senter i Den norske kirke, og det regionale kirkelig arbeid i og rundt bispedømmet er utforskende og variert.
 
For mer informasjon: Se hjemmesidene til Trondheim kommune, Trondheim kirkelige fellesråd, Nidelven menighet og Nidaros bispedømme.

 

Arbeidsoppgaver

Presten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet. 

Kvalifikasjoner

Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest".
Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper

Vi søker etter:
- en engasjert prest som deler ambisjoner for utvikling og utforsking som finnes i menighet- og stabsfellesskap
- en trygg og tydelig forkynner som vil bli med på å bygge levende og inkluderende felleskap rundt gudstjenester og kirkelige aktiviteter
- en allsidig prest som trives med mange ulike arbeidsoppgaver i en menighet

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i kode 1555 sokneprest
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Bispedømmet søker å realisere Den norske kirkes visjons gjennom å styrke vår arbeidskultur og fremstå som Vennlig, Viktig, Modig, Dyktig både innad og utad.

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Kontaktinformasjon:

Tom Elvebakk
personalsjef
 E-post:te663@kirken.no
 
Håkon Olaussen
prost
 E-post:ho585@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nordre Risvolltun 2, 7036 Trondheim
Publisert 2023-03-17
Søknadsfrist 2023-04-04
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger