Sokneprest i Vest-Nedenes prosti med Fjære sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil
Fjære sokn ligger i Grimstad kommune og har omtrent 7200 medlemmer. I soknet er det både spredt bebyggelse og større tettsteder.
Menigheten har stab bestående av sokneprest (100%), kapellan (100%), organist (100%), musikalsk ansvarlig Fevik kirke og trosopplærer (50%+50%), kateket (100%), trosopplærer/ungdomsarbeider (100%), sangpedagog (20%), sekretær (20%), daglig leder (100%), kirketjener Fevik (50%) og kirketjener Fjære/kirkegårdsarbeider (100%). Staben samles en gang i uka.

I soknet er det to kirker. Fjære kirke, en middelalderkirke fra 1150. I tillegg til ordinære gudstjenester er det her mange bryllup, vielser og dåp. Og Fevik kirke, en tidligere arbeidskirke fra 1976. Her drives det meste av menighetens barne- og familiearbeid fra. Det er forordnet gudstjeneste i Fjære kirke hver søn- og helligdag. Samt hver torsdag morgen. I Fevik kirke er det forordnet gudstjeneste 3 søndager i måneden. I tillegg til 1. dagene. Utover dette har menigheten et menighetshus, FMU-bygget, som i første rekke er knyttet til ungdomsarbeidet, men det skjer også andre aktiviteter på bygget. Her har også staben kontor.

 Menighetens visjon
Menighetens visjon er Sammen med Kristus, sammen med hverandre.

Samarbeid
Generelt har menigheten et godt forhold til kommunen og lokalsamfunnet, samt et godt samarbeid med barnehager og skoler. Fjære menighet har også barnehage i tilknytning til Fevik kirke.
Det er gode samarbeidsforhold i prostiet der prestene har felles samling en gang i måneden. Prestene i Grimstad kirkelige fellesråd jobber tett sammen og deler på tjenesteuker.

Menighetens satsingsområder
De siste årene har menigheten hatt trosopplæring, barn og familier som satsingsområde.

Gudstjenestelivet
I 2022 hadde menigheten 76 gudstjenester på søn- og helligdager og 78 gudstjenester utenom.
Det ble gjennomført 84 dåpshandlinger. 1 gang i måneden arrangeres gudstjeneste for store og små.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter: - endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn - alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette. 

 

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger etter kirkens ordning og lokal plan
 • Sammen med stab gjennomføre oppgaver i handlingsplanen og andre planer i menigheten
 • Ta del i menighetens diakonale arbeid, blant annet institusjonsandakter/besøk
 • Bistå i trosopplæringsarbeidet og konfirmantundervisningen
 • Sammen med stab rekruttere frivillige til gudstjenester og annet menighetsarbeid
 • Lede og utvikle arbeidet i soknet i samarbeid med ansatte og frivillige

Kvalifikasjoner

 • cand. theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning 

Personlige egenskaper

 • Gode lederegenskaper med evne til tverrfaglig samarbeid og lagspill
 • Glede over evangeliet og gudstjenestelivet
 • Gode kommunikasjonsevner, til alle aldre
 • kontaktskapende og engasjert
 • Gode digitale kunnskaper
 • Ha visjoner og engasjement for å videreutvikle folkekirken lokalt 

Vi tilbyr

 • lønn som sokneprest i stillingskode 1555
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjørelser etter gjeldende satser
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Grimstad kommune har ca. 22000 innbyggere. Areal 304 km2, hvorav 273,6 km2 er landareal. Kystlinja er på 25 km. 25% av befolkningen er under 18 år, 4% 80 år og eldre. Se for øvrig kommunens  hjemmeside: www.grimstad.kommune.no.

Fjære sokn har i overkant av 7200 medlemmer i DNK.

Det er to gudstjenestesteder i soknet: Fjære kirke er en steinkirke, bygget på 1100-tallet og Fevik kirke er en arbeidskirke bygget i 1976.

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personasjef
 E-post:bn576@kirken.no
 
Steinar Floberg
Prost
 E-post:steinar.floberg@lillesand.kommune.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Fjære kirke, Fjæreveien 185, 4885 Grimstad
Publisert 2023-05-25
Søknadsfrist 2023-07-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger