Sokneprest i Bamble prosti med Langesund sokn som tjenestested

Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømme

Menighetens profil 
Soknepresten har stabsfellesskap med staben i Langesund menighet, som består av organist/trosopplærer, menighetsarbeider, menighetssekretær, kirketjener, diakon og kirkeverge. Kapellan i Bamble har 20% prestetjeneste i Langesund sokn.  
 
Det er gudstjenester i Langesund kirke alle søn- og helligdager. Menigheten har kontakt med flere misjonsorganisasjoner, og det er et godt lokalt felleskirkelig samarbeid. Relasjonen til kommunen er god, og menigheten arbeider for å være synlige i nærmiljøet. 
 
Langesund menighet er en aktiv menighet med visjonen Kjærlighet i ord og handling. Menigheten er opptatt av livsnære gudstjenester og fellesskap, og ønsker å jobbe målrettet med menighetsutvikling. 
 
Barne- og ungdomsarbeidet er et satsingsområde, der ansatte og frivillige jobber sammen. Gjennom uka møtes mange i kirke og bedehus til aktiviteter som barneklubb, kor, bibelgrupper og fellesskapskvelder. Som prest vil du møte en menighet som vil jobbe sammen med deg, slik at vi sammen kan lykkes i å bygge og videreutvikle et levende menighetsfellesskap. 
 
Gudstjenestelivet 
Menigheten har et variert gudstjenestetilbud, for at flest mulig skal føle seg hjemme, noe som har resultert i en relativt høy gudstjenestedeltagelse. Det er god oppslutning om dåp og konfirmasjon, og det er jevnlige gudstjenester for barn og ungdom, hvor de bidrar aktivt. Menigheten har mange frivillige medarbeidere særlig knyttet til gudstjenestene og musikkarbeidet, ikke minst knyttet til Kor Koselig, som har ca. 85 medlemmer, som er blant annet med på høytidsdagene.

 

Arbeidsoppgaver

 • arbeid i henhold til tjenesteordning for menighetsprester
 • jobbe for varierte og inkluderende gudstjenester
 • lede det menighetsbyggende arbeidet, og ta del menighetens arbeid sammen med den øvrige stab og frivillige i menigheten
 • ha ansvaret for konfirmantarbeidet
 • utføre tjenester i henhold til planer og tjenesteuker i prostiet
 • inngå i den, til enhver tid, gjeldende beredskapsordning i Agder og Telemark bispedømme 

Kvalifikasjoner

 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning

Personlige egenskaper

 • glede av å jobbe i team og evnen til å jobbe selvstendig 
 • evnen til å inspirere og motivere  
 • kunne videreføre eksisterende arbeid og se nye behov og muligheter. 
 • engasjement for og kommuniserer godt med barn og ungdom 

Vi tilbyr

 • lønn som sokneprest i stillingskode 1555
 • etter- og vidererutdanning  godtgjørelser etter gjeldende satser
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning (ABV)

 

Langesund er en by i Bamble kommune, ved kysten sør i Telemark, med ca. 4000 innbyggere. Byen ligger vakkert til ved havgapet med flott skjærgård og spennende natur på alle kanter. Området er kjent for flest solskinnsdager i året. Kulturlivet blomstrer i musikk- og festivalbyen Langesund. Kommunen har god barnehagedekning, og skoletilbudet er godt fra barnetrinnet til et variert tilbud på videregående nivå. Langesund er administrasjonssenter i Bamble kommune. Stathelle er kommunens handelssentrum med stort kjøpesenter. Det er 20 km til Porsgrunn og 30 km til Skien.

Langesund kirke er fra 1992 og fremstår som en velegnet og vakker arbeidskirke. I tillegg eier menigheten Langesund bedehus, som brukes aktivt i menighetsarbeidet.

Soknepresten vil ha sin kontorplass i menighetskontoret, som ligger sentralt i Langesund, med nærhet til kirken og bedehuset.

For mer informasjon se:www.bamble.kirken.no/menighetene/langesund

 

Kontaktinformasjon:

Bjarne Nordhagen
Personasjef
 E-post:bn576@kirken.no
 
Trond Engnes
Prost
 E-post:trond.engnes@kragero.kommune.no
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Langesund torv, 3970 Langesund
Publisert 2023-05-25
Søknadsfrist 2022-07-02
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger