Rådgiver klima, miljø og bærekraft

Vil du være med å løfte arbeidet med vår tids største utfordringer?
Stillingen er en unik mulighet for deg som er engasjert i og har kunnskap om klima, miljø og bærekraft, og som ser potensialet i hvordan Den norske kirke kan utvikle sitt arbeid med disse temaene. Kirkerådet har i flere år vært pådriver i arbeidet med klima og miljø. Den norske kirke har satt høye mål om reduksjon av eget fotavtrykk, ønsker å være en aktiv samfunnsaktør på feltet og engasjere egne medlemmer til å ta ansvar. Som rådgiver vil du få arbeide med alt dette, og inngå i tverrfaglig arbeid på flere felt.
 
Stillingen er del av seksjon for diakoni og samfunn. Seksjonen er også bredt engasjert i tema som menneskerettigheter og migrasjon, universell utforming, likestilling og mangfold, frivillighet, beredskap og andre diakonale utfordringer, og deltar i ulike nettverk i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt.
 
Avdeling for kirkefag og økumenikk består av fire seksjoner: diakoni og samfunn, barn, unge og trosopplæring, økumenikk og dialog, og gudstjeneste og kultur.

 

Arbeidsoppgaver

 • Fagrådgiver og ressursperson for Kirkerådet og Mellomkirkelig råds arbeid innenfor stillingens arbeidsfelt (saksbehandling, høringsuttalelser, nettverksbygging, strategi og ressursutvikling)
 • Den norske kirkes klima- og miljøavtrykk (reisepolicy, Miljøfyrtårn, forsøksordninger, oppfølging av «grønn kirke») 
 • Påvirkningsarbeid og samarbeid med myndigheter og sivilsamfunnsaktører 
 • Kirkas bidrag til å nå bærekraftsmålene, med særlig fokus på økologisk bærekraft, rettferdig omstilling og klimatilpasning, lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
 • Andre arbeidsoppgaver i seksjonen og avdelingen  

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning på masternivå
 • Erfaring fra stillingens ansvarsområder  
 • Forståelse for politiske prosesser og samfunnstrender, og sivilsamfunnets og kirkas rolle i dette 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne 
 • Kjennskap til Den norske kirke og kirkens diakonale arbeid 
 • Identifikasjon med Den norske kirkes tros- og verdigrunnlag 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner 
 • Engasjert og initiativrik 
 • Fleksibel, initiativrik og selvstendig  

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver avhengig av kompetanse.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Kontorlokaler i Oslo sentrum, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø

 

Den som blir ansatt må være lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.

 

Den norske kirke har over 3,5 millioner medlemmer, om lag 75000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste demokratisk valgte organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

 

Kontaktinformasjon:

Wenche Fladen Nervold
Seksjonsleder
 E-post:wn667@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1, 0152 Oslo
Publisert 2023-09-07
Søknadsfrist 2023-09-27
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger