Sokneprest i Gauldal prosti - med Støren, Soknedal, Budal og Singsås sokn som tjenestested

Den norske kirke, Nidaros bispedømme

Det er ledig stilling som Sokneprest i Gauldal prosti - med Støren, Soknedal, Budal og Singsås sokn som tjenestested.

Soknene tilsvarer Midtre Gauldal kommune som har 6300 innbyggere. Kommunesenteret Støren ligger fem mil sør for Trondheim. Det er gode kommunikasjoner langs E6 og med tog til Trondheim. I Støren sokn er det 2155, i Soknedal sokn 1619, i Budal sokn 446 og i Singsås sokn 934 kirkemedlemmer. Den aktuelle soknepreststillingen har sete i Støren menighetsråd, Soknedal menighetsråd og Singsås menighetsråd.

Menighetene betjenes av sokneprest, prostiprest og av soknepresten i Haltdalen, som tar de fleste begravelsene i Singsås sokn.

I soknene er det følgende kirker: Støren kirke (bygd 1817/250 sitteplasser), Soknedal kirke (bygd 1933/350 sitteplasser), Budal kirke (bygd 1754/150 sitteplasser) og Singsås kirke (bygd 1884/350 sitteplasser). Alle kirkene har de senere år fått betydelige bygningsmessige oppgraderinger og fått nye lydanlegg. Kontoret ligger like ved Støren kirke, derfra er det 14 km til Soknedal, 30 km til Budal og 25 km til Singsås.

Det er kontorfellesskap med prostiprest, kirkeverge, organist og sekretær. Det er også to stillinger på til sammen 160% som kateket/menighetspedagog/menighetsarbeider. Kateketen har det administrative ansvaret for konfirmantundervisninga. Stillingsstrukturen viser menighetenes satsing både på musikk, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid. Det er ønskelig at også en ny sokneprest vil bidra inn i dette gode samarbeidet.

I kommunen er det fire barneskoler og en ungdomsskole, seks barnehager og tre aldersinstitusjoner i kommunen. På Støren er det også videregående skole.

I Støren fellesrådsområde er det speidere, og søndagsskole og onsdagsklubb. Det er innarbeidet gode tradisjoner for samarbeid med skoler og barnehager om jule- og påske-opplegg. Det drives et betydelig arbeid innenfor de frivillige lag og organisasjoner, med NMS og Normisjon, som de mest framtredende innen indre- og ytre misjon. Det er et menighetshus i Singsås og misjonshus i Soknedal. I Støren kulturhus er det også en kirkestue som brukes til menighetens aktiviteter. Det er felles menighetsblad for de fire soknene.

Når det gjelder utbyggingen av skoler, barnehager, helse- og sosialtjeneste og forholdene i lokalsamfunnet/kommunen for øvrig, vises til blant annet kommunens hjemmeside: https://www.mgk.no/om-kommunen/om-midtre-gauldal-kommune.  Eller vises også til bispedømmets hjemmeside: https://kirken.no/nidaros

 

Prostesetet ligger på Melhus 30 min kjøring fra Trondheim sentrum. Støren er et knutepunkt i prostiet, der to hovedveier møtes. Det ene dalføret i prostiet følger E6 til Oppdal, det andre dalføret følger riksvei 30 mot Røros. Folkekirken står sterkt: 85% av befolkningen i prostiet er kirkemedlemmer, 75 % blir døpt og 71% blir konfirmert og over 95% blir kirkelig gravlagt. I prostiet er det 11 menighetsprestestillinger. Det er gode økumeniske forhold, flere innvandrermenigheter får låne kirkene våre til sine gudstjenester.


Kirken er aktivt deltagende i det rike kulturlivet. Det er et prosti preget av stor korvirksomhet, kulturskolene står sterkt, sammen med et aktivt idrettsliv. Jakt, fiske og friluftsliv setter stor preg på årets rytme og aktiviteter i prostiet. Prostiet har også mange livskraftige misjonsforeninger, bygdekvinnelag og sanitetsforeninger som de fleste stedene er en del av det lokale aktive kirkelivet. Det er en sterk tradisjon for dugnader som også omfatter kirkebyggene og kirkegårdene.

 

Arbeidsoppgaver

Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
Soknepresten vil ha sete i menighetsråd.
Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner, tjenesteuker og samarbeid med andre prester i prostiet inkludert deltagelse i beredskap.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en prest som kan fylle stillingen i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.

Personlige egenskaper

Vi søker etter en prest som:

  • er kontaktskapende og som kan bidra til utvikling av godt samarbeid og trivsel
  • vil arbeide i fellesskap med ansatte og frivillige medarbeidere

Vi tilbyr

Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest. Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
Medlemskap i Statens pensjonskasse
Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.

Bispedømmet ønsker balansert alders- og kjønnssammensetning, samt å legge til rette for mennesker med redusert funksjonsevne.

 

Kontaktinformasjon:

Øystein Flø
Prost
 E-post:Oystein.Flo@melhus.kommune.no
 
Tom Elvebakk
personalsjef
 E-post:te663@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Kjørkvollveien 2, 7290 Støren
Publisert 2023-09-12
Søknadsfrist 2023-10-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger