Kirkemusiker/kulturmedarbeider i Albir-Villajoyosa

Sjømannskirken

Vi ser etter deg som ønsker å være en pådriver ved det musikalske og kulturelle arbeidet ved Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa. Du blir del av en stor stab som legger vekt på jobbe sammen og å bidra i hverandres arbeidsoppgaver. Du kommer til en kirke med stort frivillig engasjement, og stor oppslutning om gudstjenestene og spennende arbeidsoppgaver. Det er stor dugnadsvilje, og du får muligheten til å være med å bidra på flere områder. I denne stillingen får du spille til gudstjenester, vielser og begravelser, og du får arrangere konserter som er en viktig inntektskilde for kirken. Du får også lede aktive frivillige og videreutvikle kulturlivet ved Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa. Vi holder for øyeblikket 52 gudstjenester i Minnekirken og 20 gudstjenester i Albir, i tillegg til en del andre arrangementer. 

 

Dine arbeidsoppgaver og ansvarsområder blir:

 • Musikkansvar på gudstjenester, vielser og begravelser.
 • Ha ansvar for å planlegge og gjennomføre arrangementer, som konserter og foredragskvelder. 
 • Bidra i diakonale oppgaver ved kirken, som for eksempel dele tankestreker under arrangementer og møte besøkende på kirken.
 • Bidra sammen med resten av staben i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet.

Kvalifikasjoner

Det er viktig at du har

 • erfaring med å spille piano og/eller orgel
 • erfaring fra kirkelig arbeid som frivillig eller ansatt
 • erfaring med å planlegge og gjennomføre større arrangementer
 • erfaring med å lede eller dirigere kor
 • erfart viktigheten av å få frivillige til å bidra, og inkludere dem i det utvidede stabsfellesskapet
 • førerkort klasse B, da det blir nødvendig for tjenesten
 • formalkompetanse innen musikk, men dette er ikke et krav

Ved stilling for eventuell medreisende ektefelle eller samboer:

 • Det kan tilbys 50% stilling som diakonal medarbeider for eventuell medreisende ektefelle/samboer, dersom du oppfyller kravene til en tilsetting.
 • Dette er en kirkelig stilling, der oppgaver avhenger av kompetanse og interesse, samt din erfaring fra kirkelig arbeid. Oppgavene tilpasses ut ifra hvilke kirkens behov. Vi oppfordrer til å ta kontakt med daglig leder om hva slags oppgaver som kan være aktuelle.
 • Vennligst last opp din CV og søknad som vedlegg til hovedsøkeren, hvis du ønsker å bli vurdert for stilling. Vi gjør en like grundig prosess med søkere til denne stillingen som for hovedstillingen, og punktene under gjelder også for denne stillingen.

Viktige tilleggskrav:

 • Det vises til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
 • Du må kunne identifisere deg med Sjømannskirkens strategiplan
 • Hvis du eller eventuell ektefelle/samboer ikke er medlem i Den norske kirke, vennligst opplys i søknaden hvilket kirkesamfunn.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i henhold til Politiregisterforskriften § 34-1.
 • Kontraktsvilkårene for denne stillingen er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Hvis du på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan du bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger med tre års bindingstid, og med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. 

Vi vektlegger at du

 • har en fleksibel innstilling til arbeidstid og oppgaver, samtidig som du evner å sette nødvendige grenser
 • liker mennesker, og evner å snakke med, møte og omgås mennesker, også de som er ulik deg selv
 • er flink på samhandling og samspill med andre
 • evner å tenke selv, ta ansvar og ta grep når det kreves
 • er god til å engasjere og inspirere andre, og til å bli engasjert selv
 • har evne til å tilpasse deg nye situasjoner

Hvis dette høres ut som deg, og en arbeidshverdag du kan trives i, er du hjertelig velkommen som søker! Ta gjerne kontakt med daglig leder om du har spørsmål til stillingen. 

Vi tilbyr

 • lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte
 • tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • arbeidsveiledning (ABV)
 • møblert tjenestebolig - se nærmere beskrivelse i bo- og levebeskrivelsen

  Vi har samlet en del informasjon om hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken. Les mer på Sjømannskirken sine nettsiderfor Albir-Villajoyosa.

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post. Legg ved eventuelle attester og bruk koblingen til Vitnemålsportalen for å legge ved eventuelle vitnemål som er relevant.

 

Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa betjener nordmenn i og omkring den lille kystbyen Albir, samt Villajoyosa, der Minnekirken ligger. Før pandemien bodde det anslagsvis 15 000 nordmenn her hele eller deler av året, tallet er noe lavere i dag. Det er en overvekt pensjonister, men det bor også mange familier med barn her. Kirken har et omfattende arbeid med kor og klubb for barn og unge. Det er to norske skoler i forholdsvis kort avstand til kirken. Søndagens hovedgudstjeneste holdes i Pastor Strømmes Minnekirke som ligger i Villajoyosa på Solgården.

 

Kontaktinformasjon:

Peder Myren
Sjømannsprest/daglig leder Albir-Villajoyosa
 E-post:pmy@sjomannskirken.no
 
Svanhild Byrknes
HR-rådgiver
 E-post:sby@sjomannskirken.no
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa, Carrer Mart, 8, 03581 l'Alfàs del Pi, Spania
Publisert 2023-09-14
Søknadsfrist 2023-10-06
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger