Familieveileder på Gran Canaria

Familieveiviseren, Sjømannskirken

Til denne stillingen søker vi deg som ønsker å bruke din fagkompetanse innen helse og sosial i en ny sammenheng og i et annet land. Stillingen er plassert på Gran Canaria og vil samarbeide tett med både sjømannskirken der og resten av staben i Familieveiviseren i Alfaz del Pi på fastlandet.

Tilbud er rettet mot norske barn, unge og familier som bor utenfor Norge. Hoveddelen av arbeidet skjer i samarbeid med norske skoler og sjømannskirker i Spania. Utenfor Spania tilbys et digitalt samtaletilbud og rådgivning i familiesaker. For å lykkes i stillingen bør du være en trygg fagperson for barn og familier, og ha evne til å bygge gode relasjoner enten det er i stab, til dem som oppsøker tilbudet eller til samarbeidspartnere. Norsk lov og norsk hjelpeapparat er ikke tilgjengelig i Spania, og det er derfor færre aktører å spille på enn i Norge. Du bør derfor være fleksibel, løsningsorientert og ha god evne til å jobbe selvstendig.

Noe reising til resten av staben i Alfaz del Pi/Albir må påregnes. Nærmeste leder er daglig leder i Familieveiviseren.

Stillingen er ledig fra det tidspunkt den som tilsettes kan starte, trolig enten 1.mars eller 1.april 2024. I starfasen vil det bli opplæring sammen med staben i Alfaz del Pi/Albir, slik at full oppstart på Gran Canaria kan bli over sommeren 2024.

 

Oppgaver og ansvarsområder

I denne stillingen vil du

 • ha samtaler med barn, unge og foresatte
 • foreta familie- og relasjonsrådgivning
 • drive oppsøkende arbeid
 • bistå familier i krise, med særlig fokus på barn som er utsatt for omsorgssvikt
 • være brobygger mellom spansk og norsk hjelpeapparat, og brukere av tjenesten.
 • gi undervisning til små og større grupper

Les gjerne mer om Familieveiviseren.

Kvalifikasjoner

Du må

 • være utdannet innen helse- og sosialfag fra høgskole (minimum treårig). I tillegg er det ønskelig med relevant videreutdanning innen arbeid med barn, unge og familier, gjerne familieterapi. Lang erfaring innen aktuelle fagområder kan oppveie krav til videreutdanning.
 • ha erfaring fra arbeid med barn, ungdom og familier
 • ha erfaring og kompetanse på å håndtere krisesaker
 • ha evne til å formidle til små og store grupper
 • gjerne ha grunnleggende ferdigheter i det spanske språket, men dette er ikke et krav. Språkkurs tilbys. I møte med tospråklige familier vil det å beherske engelsk (muntlig og skriftlig) være nødvendig
 • helst ha erfaring fra, og forståelse for, kirkelig arbeid, enten som frivillig eller ansatt i menighet eller tilsvarende
 • gjerne ha erfaring i bruk av sosiale medier for å nå målgruppene
 • ha førerkort klasse B, ettersom det er nødvendig for tjenesten
Stilling for eventuell medreisende ektefelle/samboer:
 • Det kan tilbys 50 % stilling som diakonal medarbeider for eventuell medreisende ektefelle/samboer, dersom den oppfyller kravene til en tilsetting.
 • Dette er en kirkelig stilling, der oppgavene avhenger av kompetansen og interessene til den som kommer inn i stillingen, og blir tilpasset de behov kirken har. Stillingen blir i utgangspunktet plassert i staben til kirken på Gran Canaria.
 • Vennligst legg ved CV og søknad hvis ektefelle/samboer ønsker å bli vurdert for stilling. Vi gjør en like grundig prosess med søkere til denne stillingen som for hovedstillingen, og punktene under gjelder også for denne stillingen.
Viktige tilleggskrav:
 • det vises til Sjømannskirkens retningslinjer for ansettelse
 • søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens strategi 
 • hvis ikke søker eller ektefelle/samboer er medlem i Den norske kirke, vennligst opplys i søknaden hvilket kirkesamfunn
 • den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1
 • kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan bli vurdert til en ansettelse på særskilte vilkår (lokal kontrakt)
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger med tre års bindingstid, og med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. 

Vi vektlegger

 • at du liker mennesker, og evner å snakke med, møte og omgås mennesker, også dem som er ulik deg selv
 • at du er flink på samhandling og samspill med andre
 • at du evner å tenke selv, ta ansvar og ta grep når det kreves, og har en god selvstendighet og egenmotor i arbeidet
 • at du har evne til å tilpasse deg nye situasjoner
 • at du har en fleksibel innstilling til arbeidstid og oppgaver, samtidig som du evner å sette nødvendige grenser
 • at du har evne og vilje til å drive med oppsøkende arbeid

Hvis dette høres ut som deg, og en arbeidshverdag du kan trives i, er du hjertelig velkommen som søker!

Vi tilbyr

 • lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte
 • tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • møblert tjenestebolig - se nærmere beskrivelse i bo- og levebeskrivelsen

  Vi har samlet en del informasjon om hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken. Se også nettsidene til Familieveiviseren.

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per e-post eller post. Legg ved eventuelle attester og bruk koblingen til Vitnemålsportalen for å legge ved eventuelle vitnemål som er relevant.

 

Sjømannskirkens Familieveiviser er et lavterskeltilbud til norske barn, ungdommer og deres foreldre/foresatte som oppholder seg i Spania i kortere eller lengre tid.

Familieveiviseren tilbyr samtaler til barn og unge, samt familie-, foreldre -og parsamtaler. Videre tilbyr vi temakvelder og/ eller grupper for barn/ungdom og for foreldre. Ansatte i Familieveiviseren har taushetsplikt.

Staben utgjøres av en daglig leder, tre andre fagstillinger i 100 % og en språk- og kulturtolk i 50 %. Familieveiviseren har operativ virksomhet på Costa Blanca, Costa del Sol og Gran Canaria. Organisatorisk er den underlagt utenlandsavdelingen, med operativ leder som nærmeste leder.

 

Kontaktinformasjon:

Torun Mørenskog
Daglig leder i Familieveiviseren
 E-post:trm@sjomannskirken.no
 
Trond Hauso Hansen
HR-rådgiver
 E-post:thh@sjomannskirken.no
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Sjømannskirken på Gran Canaria, C. la Lajilla, 18, 35120 Arguineguín, Spania
Publisert 2023-09-26
Søknadsfrist 2023-10-19
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger