Vil du være med å utvikle arbeidet med læring, mangfold og arbeidsmiljø i Den norske kirke?

Kirkerådet

Kirkerådets HR-seksjon består av 6 dedikerte medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanseområder.

Opplæring, arbeidsmiljø og økt satsing på likestilling, integrering og mangfold vil være sentrale ansvarsfelt for deg. Du vil være kontaktpunktet for vår læringsplattform, som er et av våre viktige verktøy i det kontinuerlige arbeidet med kompetanse.

HR-seksjonen jobber med å utvikle leder- og medarbeiderskap, arbeidsformer som styrker samhandling og å bygge en sterkere organisasjonskultur.

 

Arbeidsoppgaver

 • Produkteier for Den norske kirkes læringsplattform
 • Utarbeide kurs om læringsplattformen og HR-relaterte temaer
 • Planlegge og gjennomføre kurs for nyansatte i Kirkerådets sekretariat
 • Medarbeiderundersøkelser i Den norske kirke
 • Bidra aktivt i arbeidet med kompetanseutvikling, sammen med fagenheter på tvers av organisasjonen
 • Legge til rette for et godt mangfoldsarbeid
 • Følge opp Den norske kirkes handlingsplan for likestilling, inkludering og mangfold
 • Andre HR-relaterte oppgaver i samarbeid med gode og dyktige kollegaer

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra relevante fagområder, gjerne innen organisasjonspsykologi.
 • God kjennskap til aktuelt lov- og regelverk for stillingens fagområder
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Erfaring fra HR-relaterte fagområder
 • Relevant erfaring fra ett eller flere av stillingens hovedområder kan kompensere for formell utdanning

Det er også en fordel om du har

 • Erfaring fra prosjektarbeid
 • Erfaring fra arbeid med opplæringsaktiviteter
 • Erfaring fra systematisk arbeid innen likestilling, inkludering og mangfold
 • God kunnskap om Den norske kirke 

Personlige egenskaper

 • Du har en utviklingsorientert tilnærming, og du liker å ta initiativ til å finne løsninger og svar på faglige spørsmål
 • Du jobber strukturert og selvstendig, og er opptatt av kvalitet i dine leveranser
 • Du har god organisasjonsforståelse og gode samarbeidsevner
 • Du har høy serviceinnstilling og evne til å bygge relasjoner.
 • Du evner å tenke strategisk og arbeide praktisk

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver avhengig av kompetanse.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.

Den som blir ansatt må være lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.

Den norske kirke skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold,  uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentlegslov §25, jf. kirkeordning for Den norske kirke § 42. . Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden. Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen er artikkel 6, nr 1 bokstav b.

 

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

 

Kontaktinformasjon:

Erik Faye Lindvig
fungerende HR-sjef
 E-post:el294@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1, 0152 Oslo
Publisert 2023-11-22
Søknadsfrist 2023-12-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger