Vil du være med å utvikle arbeidet med HMS og varsling i Den norske kirke?

Kirkerådet

Kirkerådets HR-seksjon består av 6 dedikerte medarbeidere med ulik bakgrunn og kompetanseområder. Denne stillingen vil ha et særlig ansvar for forebyggende arbeid med helse og arbeidsmiljø. Stillingen er et kontaktpunkt for varsling av kritikkverdige forhold i Den norske kirke og skal sikre forsvarlig og effektiv oppfølging. Stillingen vil også få andre HR-relaterte oppgaver. 

HR-seksjonen bidrar til helhetlig og strategisk utvikling gjennom organisasjons - og kompetanseutvikling. Vi jobber med kulturbygging, utvikling av leder- og medarbeiderskap, og utvikling av arbeidsformer som styrker samhandling.

 

Arbeidsoppgaver

 • Produktier for Den norske kirkes digitale avvikssystem og varslingsportal
 • Drive forebyggende og kompetansehevende arbeid
 • Opplæringstiltak og kursing rettet mot ledere og medarbeidere i organisasjonen
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Oppfølging av varsler i henhold til interne varslingsrutiner og aktuelt lov - og regelverk samt sikre gode verktøy og prosesser.
 • Et stort mangfold av andre HR-relaterte oppgaver i samarbeid med dyktige kollegaer

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fra relevante fagområder. Relevant erfaring fra en eller flere av hovedområdene for stillingen kan kompensere for formell utdanning
 • Erfaring med systematisk HMS-arbeid og varslingsprosedyrer
 • God kjennskap til aktuelt lov- og regelverk for områdene
 • Erfaring med rutiner og prosesser for håndtering av vanskelige/sensitive saker eller varsler
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Det er også en fordel om du har:

 • Erfaring fra prosjektarbeid 
 • Erfaring fra andre HR-relaterte fagområder
 • God kunnskap om Den norske kirke 

Personlige egenskaper

 • Du har en utviklingsorientert tilnærming, og du liker å ta initiativ til å finne løsninger og svar på faglige spørsmål
 • Du jobber strukturert og selvstendig, og er opptatt av kvalitet i dine leveranser
 • Du har god organisasjonsforståelse og gode samarbeidsevner
 • Du har høy serviceinnstilling og evne til å bygge relasjoner.
 • Du evner å tenke strategisk og arbeide praktisk

Vi tilbyr

 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver avhengig av kompetanse.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.

Den som blir ansatt må være lojal mot Den norske kirkes verdigrunnlag.

Den norske kirke skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.
 
Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste etter offentleglova § 25, jf. kirkeordning for Den norske kirke § 42. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden. Behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen er artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

 

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

 

Kontaktinformasjon:

Erik Faye Lindvig
fungerende HR-sjef
 E-post:el294@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1, 0152 Oslo
Publisert 2023-11-22
Søknadsfrist 2023-12-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger