Sokneprest i Namdal prosti med Fosnes og Otterøy sokn som tjenestested

Menighetene i Fosnes og Otterøy søker en ny medarbeider som er engasjert i folkekirken og som kan bidra til å bygge et levende menighetsliv.

Dette er Olav Duuns «Landet i eventyret» med rike muligheter for personlig utfoldelse, både i arbeid og fritid.
Soknene, som har i underkant av 1400 innbyggere, er en del av Midtre Namdal kirkelige fellesråd.  Soknepresten har kontor i Namsos i kontorfellesskap med bl.a. kirkeverge, kateket, diakon, organist og undervisningsansatte.

Fosnes sokn har tre kirker: Dun kirke (1949) er hovedkirke og ligger på øya Jøa med hyppig fergeforbindelse. Lund kirke er fra 1658 og Salen kapell fra 1953. På Jøa ligger Dun bedehus, som også brukes som menighetshus. Otterøy kirke (1858) er eneste kirke i Otterøy sokn, og Skomsvold bedehus brukes av menigheten ved behov.
I Otterøy kirke er det vanligvis gudstjeneste annenhver søndag, mens Dun kirke har gudstjeneste hver tredje søndag. I Lund kirke og Salen kapell er det fire-fem årlige gudstjenester.

Folkekirken står sterkt. Det er et levende kulturliv i begge sokn, og ved enkelte gudstjenester og andre arrangementer samarbeides det med lokale kulturaktører. På Jøa er det et sykehjem med regelmessige andakter. Trosopplæringsarbeidet handler i stor grad om enkelttiltak for barn, men på Jøa samles både en ungdomsklubb og «Sprell levende» regelmessig. Menighetsrådene ønsker at arbeidet blant barn og unge skal utvikles videre.

Det drives mye jordbruk i området, men mange er også sysselsatt innen oppdrettsnæringen eller i offentlig sektor. Både Jøa og Otterøya har grunnskole, 1-10. trinn, og barnehage. I Namsos er det sykehus, og Nord universitet har et studiested i byen, med mulighet til å studere farmasi, sykepleie og vernepleie. I Namsos ligger kulturhus med bibliotek, konsertsal og kunstmuseum, og et godt kinotilbud. Her er det en stor svømmehall og et aktivt idrettsmiljø i tilknytning til flere idrettsanlegg. For den friluftsinteresserte er det et vell av muligheter i hele kommunen. På Jøa ligger også flerbrukshuset «Fyret» med idrettshall,  svømmehall, elektronisk skytebane, bibliotek og lokalt kirkekontor. Namsos har kortbaneflyplass og hurtigbåtforbindelse til Jøa og Rørvik. Det er mulig å reise mellom Namsos og Trondheim hver time med buss og tog.

 

Soknepresten vil ha det vidstrakte Namdal prosti som sitt tjenesteområde og samarbeider med øvrige prester i distriktet i forbindelse med ferie og friuker. Her gis prestene rom til personlige initiativ ut fra sine interesser og egenskaper. Foruten prosten, er det 13 faste prestestillinger i prostiet. Prestene samles til personalmøte med prosten ca én gang i måneden.

 

Arbeidsoppgaver

 • Forberedelse og gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger
 • Andakter på Fosnes sykeheim
 • Konfirmantarbeid og annet barne- og ungdomsarbeid i samarbeid med kateket og menighetsarbeider
 • Medlem av Fosnes menighetsråd og Otterøy menighetsråd
 • Menighetsbyggende tiltak med rom for personlig initiativ ut fra interesser og egenskaper

Kvalifikasjoner

 • Søkere må fylle vilkårene i henhold til kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest, jfr.  § 3 i Tjenesteordning med kvalifikasjonskrav for menighetsprester. 
 • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest. 

 

 • Det åpnes for at ikke-kvalifiserte kan søke, med forutsetning om en plan om et Prest-under-utdanning-løp.

Om "Prest under utdanning" (PUU):
PUU er en stilling som muliggjør ikke-kvalifiserte som ønsker å bli prest, til å oppnå de nødvendige kvalifikasjoner. Det er en fast stilling, hvor det i gjennomsnitt settes av 40% lønnet permisjon for hele studieperioden. Det gis inntil fire år for å fullføre studiet. En slik stilling forutsetter opptak på aktuelle studier innen maksimalt 6mnd etter tilsetting. 
For mer informasjon om PUU-løpet, se Prest under utdanning - www.kirken.no//nb-NO/bli-med/jobb-i-den-norske-kirke/prest%20under%20utdanning/  og kontakt de teologiske utdanningsinstitusjonene. Også bispedømmekontoret vil være behjelpelig ved spørsmål. 

Personlige egenskaper

Folkekirken står sterkt i Namdalen og det søkes etter en sokneprest som

 • tar initiativ i arbeidet med gudstjenester og menighetsutvikling
 • kan jobbe selvstendig, men samtidig vektlegge samarbeid med menighetsråd, ansatte og frivillige medarbeidere
 • har visjoner for menigheten, og vil være inspirator og samarbeidspartner for menighetsrådet
 • ønsker å være kontaktskapende og engasjere seg i lokalsamfunnet
 • vil være aktiv i arbeidet med konfirmanter, barn og unge
 • har tid og omsorg for enkeltmennesket

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i kode 1555 Sokneprest (egne betingelser for Prest-under-utdanning, innplasseres i kode 0950 Prestevikar). Lønnsfastsettelse skjer etter dokumentert krav om godskriving av ansiennitet.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Bispedømmet har godt utbygde personaltiltak, herunder arbeidsveiledning.

 

Nidaros bispedømme skal være en arbeidsplass med rom og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter følgende:
a) endring i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning og beredskapsordning.
b) avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.

Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det.
Søknad sendes elektronisk via https://kirkejobb.no - Nidaros bispedømme

 

Kontaktinformasjon:

Gustav Danielsen
fungerende prost
 E-post:gd682@kirken.no
 
Håkon Olaussen
HR-leder
 E-post:ho585@kirken.no
Arbeidsgiver Nidaros bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Namsos
Publisert 2024-05-27
Søknadsfrist 2024-06-14
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Nidaros bispedømme

Trondheim
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger