Kapellan i Nedre Eiker - Eiker prosti

Eiker prosti omfatter 5 kommuner med 5 fellesrådsområder. Prostiet består av 10 sokn, Øvre Eiker med Haug (hvor prostesetet ligger), Bakke, Fiskum og Vestfossen sokn, Nedre Eiker med Mjøndalen og Nedre Eiker sokn, Modum som er ett sokn, Krødsherad sokn og Sigdal med Sigdal og Eggedal sokn. Det er 13 prester i prostiet.

Nedre Eiker sokn og Mjøndalen sokn utgjør fellesrådsområdet i Nedre Eiker kommune. Kommunen grenser til Øvre Eiker, Lier og Drammen. Den har i dag ca 24.400 innbyggere, hvorav ca. 14.200 bor innenfor Nedre Eiker sokns grenser. Av disse er ca 9700 medlemmer i Den Norske Kirke. Det gjør Nedre Eiker sokn til et av de mest folkerike sokn i Tunsberg.
Kommunens administrasjonssenter ligger i Mjøndalen. I 2020 forventes det at Nedre Eiker, Svelvik og Drammen blir slått sammen til en kommune. Det er ikke avklart, derfor vet man ikke hvilke konsekvenser dette vil få for ansatte i soknet. Det er derfor spennende tider for kommunen og for kirkelig sektor.
Nedre Eiker har utviklet seg til å bli et regionalt handelssenter og med korte avstander til alle service-tilbud. Tog og bussforbindelser til Drammen, Oslo, Hokksund ogKongsberg er gode. Det er kort vei til skog og mark og utallige turmuligheter. Drammenselva renner forbi og gir mulighet for båt- og badeliv. Det er 3 barneskoler og 2 ungdomsskoler i soknet. Kommunen prioriterer barn og unges oppvekstvilkår gjennom ulike tilbud innen kultur og idrett.
Den kirkelige geografien har stor frikirkelig virksomhet, og det er et godt økumenisk fellesskap med en årlig felles gudstjeneste og pastorfellesskap. Vi har en høy andel flerkulturelle i vår bygd, og menigheten ønsker gjennom diakonale tiltak å styrke tilhørigheten til menigheten og bygda.
Nedre Eiker menighet har visjonen: «En glede for hele folket!». Vi ønsker at vårt arbeid skal forankres i denne visjonen.
Soknet har i dag følgende ansatte: Sokneprest, kapellan, kateket, kantor, diakon, menighetssekretær, kirketjener og trosopplærer. Kirkeverge og kirkevergekontorets sekretær har kontorfellesskap med soknets ansatte. I tillegg er det 2 kirkegårdsansatte og en renholder.
Nedre Eiker kirke er en tømret langkirke fra 1860, med hovedorgel fra 1988 (Jan Ryde) og kororgel fra 2000. Det er sitteplass til ca. 380 mennesker. Kirken gjennomgikk en omfattende renoverings- og fornyingsprosess i anledning 150 års- jubileet i 2010. Da ble også kjelleren under kirken gravd ut. Vi har derfor fått et vakkert og funksjonelt rom i kirkekjelleren som brukes jevnlig. Soknet har i tillegg to kapell og et bedehus.
Det er gudstjeneste i hovedkirken hver søndag. I tillegg er det ca 8 gudstjenester i året på Solberg kapell Fredtun. Nedre Eiker kapell rett ved Nedre Eiker kirke blir i hovedsak brukt ved begravelser.
Menighetskontorene ligger i Nedre Eiker Menighetssenter som driftes av Nedre Eiker Menighetssenter AS. De leier ut underetasjen til Nedre Eiker kommune som driver en 2- avdelings barnehage for 40 barn.
Det er tett samarbeid med Mjøndalen sokn både med gravferdsturnus, vigselsturnus, enkelte trosopplæringstiltak, sommerens gudstjenester og korvirksomheten. For tiden er disse korene i virksomhet: Mikrogospel, Soulchildren, Nedre Eiker TenSing(NETS), Nedre Eiker kirkekor og Omnibus

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenestene fordeles likt mellom prestene.
 • Kapellan inngår i en gravferdsturnus der de 4 prestene i Mjøndalen og Nedre Eiker har hver sin tjenesteuke.
 • Kapellan har i sin prestetjeneste og i samarbeid med øvrige ansatte et ansvar for barn og unge i menigheten. Konkret ser vi dette i trosopplæringsarbeid, konfirmantarbeid, skole-kirke samarbeid og ledertrening
 • Kapellan deltar p.t i en turnusordning som voksenleder i Nedre Eiker TenSing
 • Kapellan deltar på diakonale tiltak etter nærmere avtale med diakon
 • Prestene deltar i beredskapsturnus
 • Prestene i prostiet samles hver 14. dag til tekstsamtale og temadager.
 • Prostiet er tjenestedistrikt.

Kvalifikasjoner:

 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en motivert kapellan som har hjerte for barn og unge.
 • Vi søker etter en kapellan som vil formidle til folk i alle aldre og levendegjøre menighetens visjon i en folkekirke.
 • Vi søker en selvstendig og strukturert kapellan som aktivt bidrar inn i planlegging og gjennomføring av sine arbeidsoppgaver.
 • Vi søker en kapellan med vilje til å skape gode relasjoner og samarbeid med stab, råd og frivillige.

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Nedre Eiker
Publisert 2017-06-28
Søknadsfrist 2017-08-17
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Arbeidsliv

Gjestfrihet

– både i forhold til felleskap i menighetene og i det utadrettede arbeid i lokalsamfunnet.

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger