Prostiprest i Eiker

Eiker prosti omfatter 5 kommuner med 5 fellesrådsområder. Prostiet består av 10 sokn, Øvre Eiker med Haug (hvor prostesetet ligger), Bakke, Fiskum og Vestfossen sokn, Nedre Eiker med Mjøndalen og Nedre Eiker sokn, Modum som er ett sokn, Krødsherad sokn og Sigdal med Sigdal og Eggedal sokn. Det er 13,5 prestestillinger i prostiet. De siste årene er det ansatt flere nye og unge prester i Eiker prosti.

Det er ledig stilling som prostiprest i 50% stilling. Prostiprester får menighetstilknytning til Fiskum og Vestfossen sokn. Fiskum og Vestfossen ligger i Øvre Eiker kommune, vel 2 mil vest for Drammen. Kommunen er en blanding av by og land, med bysenteret Hokksund og flere bygdesentra som Skotselv, Darbu og Vestfossen. Det er gode fritidsmuligheter både sommer og vinter.

Øvre Eiker kommune har 18.900 innbyggere. Øvre Eiker kirkelige fellesrådsområde består av 4 sokn: Haug; Vestfossen, Bakke og Fiskum sokn

I Øvre Eiker er det 4 kirker og 1 kapell, i tillegg Fiskum gamle kirke som kun er i bruk om sommeren. Hovedkirken, Haug kirke ligger i Hokksund og er en kirke med røtter tilbake til middelalderen. Vestfossen kirke er en ny arbeidskirke vigslet i 2010. Den er sentrum for trosopplæringsarbeid og et rikt kulturliv. Fiskum kirke er fra 1945 
Det er ungdomsskole og to barneskoler i Vestfossen og barneskole på Darbu. Buskerud folkehøyskole ligger på Darbu.

Prostipreststillingen i Eiker prosti en nyopprettet/endret stilling hvor det søkes etter en medarbeider som med energi og skapervilje har lyst til å være med å bygge opp om det kirkelige arbeidet i menighetene. Prostipresten kommer til en støttende og sammensveiset stab og det er mye samarbeid på tvers av de kirkelige profesjonene. I kommunen er det 2 sokneprester, prost og kapellan. Sokneprest i Haug og Bakke utgjør sammen med kapellanen et team. Sokneprest i Vestfossen og Fiskum utgjør sammen med prostipresten det andre teamet.

Folkekirken står sterkt i Øvre Eiker, folk er glad i kirken sin og de kirkelige handlingene er en viktig del av arbeidshverdagen. Prestene samarbeider tett for å videreutvikle og skape engasjement rundt gudstjenestene i Øvre-Eiker. Det satses mye på musikk i menighetene gjennom ulike korprosjekter. Prostipresten inngår i konfirmantarbeidet Fiskum og Vestfossen sammen med sokneprest.
For mer informasjon: 
https://www.facebook.com/HaugKirkeIOvreEiker/ 
www.eiker.kirken.no

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester og kirkelige handlinger. Inngå i gravferdsfordelingen sammen med de andre prestene i Øvre-Eiker.
 • Sammen med sokneprest ha ansvaret for konfirmantundervisningen i Fiskum og Vestfossen
 • Delta i trosopplæringsarbeidet og kirke-skole samarbeidet.
 • Beredskapsarbeid. Deltagelse i beredskapsarbeidet i den til enhver tid gjeldende ordning.
 • Prestene i prostiet samles hver 14. dag til tekstsamtale og temadager.
 • Prostiet er tjenestedistrikt.
 • Prostiprestens arbeidsmengde begrenses til 50% stilling.

Kvalifikasjoner:

 • Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes. (Offentlighetsloven § 25)
 • Målformen i kommunen er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
 • Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.

Utdanningsretning:

 • Teologi / Livssynsfag

Utdanningsnivå:

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper:

 • Vi ønsker en prostiprest som:
 • er samlende og engasjert.
 • er god til å motivere og samarbeide med frivillige
 • er fleksibel i forhold til fellesløsningene og god på struktur og målrettet arbeid.
 • trives med folkekirkemenigheten og er opptatt av å finne språk og former som kommuniserer det kristne budskapet inn i vår tid.
 • er glad i å formidle og forkynne og som trives som liturg.

Vi tilbyr:

 • Stillingen lønnes i lønnsgruppe 0922 - kapellan.
 • Pensjonsinnskudd.
 • Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
 • Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Eiker
Publisert 2018-04-06
Søknadsfrist 2018-05-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme
Rambergveien 9
3115 Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger