Diakon - Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa Sjømannskirken

Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa betjener nordmenn i og omkring den lille kystbyen Albir, samt Villajoyosa, der Minnekirken ligger. Det bor anslagsvis 15.000 nordmenn her i hele eller deler av året. Det er en overvekt av eldre nordmenn, men det bor også mange familier med barn, og kirken har et omfattande arbeid med kor og klubb for barn og unge. Det er to norske skoler i forholdsvis kort avstand til kirken. Søndagens hovedgudstjeneste holdes i Pastor Strømmes Minnekirke som ligger i Villajoyosa på Solgården.

Vi søker en diakon som ønsker å bidra til å gjøre en forskjell i menneskers liv, i en stilling som er givende, krevende, mangfoldig og uforutsigbar.

Arbeidsoppgaver:

 • Besøke nordmenn på sykehus, institusjoner og hjemme.
 • Håndtere sosialsaker av ulike karakter.
 • Sjelesorgsamtaler og samtaler med besøkende på kirken.
 • Lede frivillige og andre ansatte med diakonale oppgaver.
 • Bidra i kirkelige handlinger, samt ha andakter og tankestrek på arrangementer.
 • Bidra i det øvrige menighetsbyggende arbeidet.
 • Les mer om kirken på Albir-Villajoyosa sine websider

Kvalifikasjoner:

 • Vigslet diakon eller bakgrunn som gir grunnlag for vigsling til diakon.
 • Ha erfaring fra å møte mennesker i krise og ha sjelesorg.
 • Erfaring fra arbeid innen rusomsorg og psykisk helse vil telle positivt.
 • Ha erfaring fra menighet eller annet kristent organisasjonsarbeid.
 • Bilsertifikat kl. B.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.

Personlige egenskaper:

 • Gode relasjonelle evner.
 • Løsningsorientert.
 • Stor arbeidskapasitet, og kunne trives i et hektisk og mangfoldig arbeidsmiljø.
 • Evne til å prioritere og sette nødvendige grenser.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Diverse andre forhold:
 • Opplysninger om samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt, jfr. Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) § 30. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse.
 • Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
 • Hvis ikke ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.
 • Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

Vi tilbyr:

 • Positivt arbeidsmiljø i en stor, norsk koloni.
 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte.
 • God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode og utvidete forsikringsordninger.
 • Arbeidsveiledning (ABV).
 • Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 %.
 • Tjenestebolig etter behov.
 • Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Albir.
 • Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.
 • OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Alfaz del Pi
Publisert 2018-08-06
Søknadsfrist 2018-08-26
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger