Diakonal medarbeider - Sjømannskirken i Aberdeen

Sjømannskirken i Aberdeen ble offisielt åpnet 1.desember 2012. Den skotske havnebyen har svært mange anløp av norske skip, hovedsakelig i supply-bransjen, og tillegg besøkes de andre havnene i Skottland. Kirken er også en viktig sosial møteplass for de nordmennene som bor i Aberdeen for en kortere eller lengre periode. Det bor anslagsvis 700-1000 nordmenn i området rundt Aberdeen.

Sjømannskirken i Aberdeen utvider staben og vi søker etter ny medarbeider som kan trives med å ha båtbesøk som sin viktigste arbeidsoppgave.

Arbeidsoppgaver:

 • Besøke norske sjøfolk på båt i hele Skottland.
 • Ansvar for aktiviteter for nordmenn på land (små og store arrangementer).
 • Noe administrasjon.
 • Hjemmebesøk og bedriftsbesøk.
 • Oppfølging av beredskapssaker i og utenfor Skottland.
 • Les mer om kirken på Aberdeen sine websider

Kvalifikasjoner:

 • Det er ønskelig med erfaring fra menighetsarbeid, enten som ansatt eller som frivillig.
 • Erfaring fra å jobbe med mennesker i ulike sammenhenger.
 • Gjerne ha erfaring med å ha ansvar for frivillige.
 • Førerkort klasse B.
 • Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.

Personlige egenskaper:

 • Gode relasjonelle evner.
 • God evne til fleksibilitet når det gjelder arbeidstid og oppgaver.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
 • Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe på en sjømannskirke?
 • At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte.
 • At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver.
 • At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger.
 • At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår mest.
 • At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt.
 • At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake gjennom en langhelg der du kan utforske alt det spennende som er nær der du bor.
 • Og ikke minst - at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.
 • Hvis dette høres ut som deg - og en arbeidshverdag du kan trives i - er du hjertelig velkommen som søker!
 • Diverse andre forhold:
 • Opplysninger om sivilstatus vil bli etterspurt og kan bli vektlagt avhengig av stedlige forhold. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse.
 • Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.
 • Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
 • Hvis ikke ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn. Opplysninger om søkernes kirkelige tilknytning vil bli vektlagt.
 • Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
 • Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

Vi tilbyr:

 • Positivt arbeidsmiljø i en liten og tett stab.
 • Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte.
 • God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Gode og utvidete forsikringsordninger.
 • Det dekkes en hjemreise per år.
 • Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50%, som diakonal medarbeider.
 • Tjenestebolig.
 • Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Aberdeen.
 • Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.
 • OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad med motivasjon for stilling og oppgaver, og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Ta også med bakgrunn og motivasjon for eventuelt medreisende ektefelle.
 • Vi godtar ikke søknader per e-post eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Aberdeen
Publisert 2018-09-21
Søknadsfrist 2018-10-14
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger