Diakon / diakonimedarbeider - 75% stilling

St. Johannes menighet er en spennende menighet på Storhaug, en gammel bydel med en ung befolkning, sentralt beliggende i Stavanger. St. Johannes kirke er bygget i 1909. Menighetssenteret er bygget sammen med kirken og rommer kontorlokaler for de ansatte. Staben består av sokneprest, daglig leder, diakon, kantor, kirketjener, vaktmester, menighetspedagog og renholder. Kirken er en av byens tre sentrumskirker som har fått betegnelsen «kulturkirke». Menigheten eier og drifter Storhaug åpen barnehage. I tillegg eier menigheten St. Johannes sykehjem (med driftsavtale med kommunen). St. Johannes menighet ønsker å videreutvikle et godt tilbud til alle aldersgrupper på Storhaug.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste i menighet og lokalsamfunn, uttrykt gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Diakonen skal styrke og fremme diakonal holdning og handling i menighet og lokalsamfunn. Diakonen er faglig leder for det diakonale arbeidet i soknet. 

St. Johannes menighet søker en engasjert, motivert og utviklingsorientert diakon som sammen med diakoniutvalget kan lede og videreutvikle den diakonale innsatsen i menigheten i tråd med menighetens diakoniplan, strategiplan og "Plan for diakoni i Den norske kirke"

Storhaug er en spennende bydel med mange muligheter, også for nye samarbeidspartnere. Menigheten arbeider for å være synlig i bydelen, og ønsker å tilby møtesteder for flest mulig på tvers av alder. 

Daglig leder vil være diakonens nærmeste overordnede. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Arbeidsgiver er Stavanger kirkelige fellesråd. Vi har arbeidsgiveransvar for ca. 100 årsverk i de 16 menighetene i kommunen. Fellesrådets strategi er felles satsingsområder og god ressursutnyttelse for Den norske kirke i hele Stavanger, og vil kunne gi alle våre ansatte arbeidsoppgaver også på tvers av menighetsgrensene.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og administrere det diakonale arbeidet i soknet i samsvar med sentrale og lokale planer.
 • Lede, administrere og gjennomføre samarbeidet med kommunale og private institusjoner/aktører, og med lokale diakonale og ideelle organisasjoner
 • Bygge opp og ivareta arenaer for inkluderende fellesskap.
 • Samtaler, sjelesorg og tilstedeværelse, særlig for mennesker i vanskelige livssituasjoner.
 • Bygge opp menighetens forbønnstjeneste.
 • Ansvar for ledertrening, rekruttering, opplæring og oppfølging av frivillige.
 • Liturgiske oppgaver ved gudstjenester og kirkelige handlinger.
 • Ansvar for tiltak som fremmer kamp for rettferdighet og vern om skaperverket.
 • Delta i stabens og soknets felles utviklingsarbeid og gjøremål.
 • Delta i samarbeid med andre ansatte i familie- og trosopplæringsarbeidet
 • Diakonen bidrar til koordinering og samarbeid om tiltak innenfor diakonitjenesten i menighetene i Stavanger.
 • Ansvar for egen faglig utvikling, oppdatering, og åndelig fornyelse.

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning som diakon i samsvar med tjenesteordningen, eller annen sosialfaglig retning
 • Relevant erfaring er ønskelig
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet og motivasjon til stillingen
 • Krav om medlemskap i Den norske kirke
 • Tilsetting skjer under forutsetning av biskopens vigsling.
 • Politiattest må fremlegges ihht Kirkelovens § 29 før tilsetting

Utdanningsnivå:

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper:

 • Ha evne og vilje til å arbeide både selvstendig og i team
 • Være imøtekommende, se muligheter og være løsningsorientert
 • Være glad i mennesker og ha evne og vilje til å bli engasjert og engasjere andre
 • Kunne videreutvikle allerede eksisterende arbeid og samtidig har visjoner for framtiden

Vi tilbyr:

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • En variert og spennende jobb med faglige utfordringer
 • Regelmessige fagsamlinger for diakonene i Stavanger
 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor (KA)
 • Stavanger kirkelige fellesråd har gode forsikrings- og pensjonsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn
Arbeidsgiver Stavanger kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Stavanger
Publisert 2019-02-07
Søknadsfrist 2019-03-03
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger kirkelige fellesråd

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger