Regnskaps- / økonomimedarbeider (2 stillinger)

Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 tillitsvalgte og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har i dag ca 75 ansatte organisert i syv fagavdelinger som også omfatter sekretariatene for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.

Rettssubjektet Den norske kirke har nylig opprettet en felles økonomienhet for alle bispedømmerådene og kirkerådet. Enheten består av 19 stillinger, fordelt på ledelse, et økonomiteam og et lønnsteam. Teammedlemmene er plassert på ulike lokasjoner rundt i landet. De to stillingene som her lyses ut er plassert i økonomiteamet med kontorsted i Erkebispegården, Trondheim, sammen med de to teamlederne, og samlokalisert med administrasjonen til Nidaros bispedømmeråd.
Fellesenheten har ansvar for å levere økonomitjenester til hele rettssubjektet. I og med at fellesenheten er nyopprettet, er den i en oppbyggings-/utviklingsfase. Det må derfor påregnes endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder, og noe utviklingsarbeid vil være naturlig.

Arbeidsoppgaver:

 • Inngående fakturabehandling, herunder ansvar for fakturaflyt
 • Utfakturering
 • Føring av manuelle bilag, bl.a. bankinnbetalinger
 • Kredittkort
 • Rapportering
 • Rutinebeskrivelser
 • Reiseregninger
 • Support til sluttbrukere
 • Delta i økonomienhetens service/-supportgruppe
 • Andre relaterte oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning innen økonomi/regnskap. Relevant erfaring kan erstatte dette.
 • Erfaring fra arbeid med økonomi/regnskap
 • Erfaring med arbeidsflyt, utfakturering, kredittkort, manuelle bilag og rapportering.
 • God regnskapsforståelse
 • Gode Excel-ferdigheter
 • Kjennskap til relevant lovverk.
 • Kjennskap til Xledger (eller tilsvarende)
 • Kjennskap til Aditro lønn (eller tilsvarende) er ønskelig.
 • Beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Kjennskap til Den norske kirke er ønskelig.
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper:

 • Serviceinnstilt med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, strukturert, nøyaktig og effektivt
 • Endrings- og utviklingsmotivert
 • Positiv, omgjengelig og fleksibel

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtaleverket på kirkelig sektor
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd
 • Gode, hensiktsmessige kontorlokaler i Erkebispegården, Trondheim
 • Fleksitid
 • Godt arbeidsmiljø
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-03-28
Søknadsfrist 2019-04-22
Stillingstype Fast
Antall stillinger 2
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger