Sokneprest i Aust Nedenes prosti med Tvedestrand sokn og Dypvåg sokn som tjenestested - Agder og Telemark bispedømme

Tvedestrand er en småby på Sørlandet mellom Arendal og Risør med ca 6000 innbyggere. Ny E18 gir god kommunikasjon til nabobyene i sør. Tvedestrand er for mange en ferieby og kjent for en flott skjærgård og for Bokbyen, Kystkulturuka og ungdomsfestivalen Skjærgårds Music & Mission festival. Tvedestrand er også iferd med å få eget Litteraturhus. Tvedestrand kommune har både kyst og innland og består av en bykjerne og mange grender og øyer, bl.a. Lyngør. Tvedestrand kommune har flere barneskoler og det er full barnehagedekning. Det er felles ungdomsskole i byen og helt ny og moderne videregående skole som stod ferdig i 2019. Risøya folkehøyskole ligger også i kommunen. Det er aktive idrettslag og mange lag og foreninger. Det er flotte turområder sommer og vinter. I kommunen er det 4 kirker; 2 vakre middelalderkirker, Holt og Dypvåg. Tvedestrand kirke, som er en mursteinskirke bygd i 1860, ligger sentralt i sentrum og er godt synlig midt i bybildet. Laget kirke er en trekirke fra 1908. Kirkekontoret ligger sentralt til i sentrum. Det er tilbud om bolig som eies av OVF og ligger vakkert til like ved Dypvåg kirke. Egen båtplass følger med boligen. Boligen er i god stand og har en vakkert opparbeidet hage.
Menighetenes profil 
I tillegg til soknepresten i Dypvåg/Tvedestrand er det ungdomsprest/sokneprest i Holt. Prosten har også kontor i Tvedestrand og har sin menighetstjeneste i de tre menighetene. Det er kantor og kirkeverge i fulle stillinger, trosopplæringskoordinator, organist og prostidiakon i mindre stillinger samt sekretær for prost, kirkeverge og menighet. Det er kirketjenere i små stillinger og frivillige klokkere både i Tvedestrand, Dypvåg, Holt og Laget. I de 4 kirkene er det til sammen ca 104 gudstjenester i året. Soknepresten i Dypvåg/Tvedestrand har ca halvparten av disse. 

På Songe er det en aktiv frikirke, og et godt samarbeid med denne om ungdomsarbeidet. Det er god kontakt med næringsliv og kulturliv. Tvedestrand kirke brukes mye i løpet av uka. Kirkestua, et rom bak i kirka adskilt med glassvegg, er godt egnet til ulike samlinger. Det foregår samtaler med Kirkens Bymisjon om å etablere arbeid i byen. 

I samarbeid med alle menighetene er det utarbeidet en variert og vidtfavnende trosopplæringsplan for alle aldersgrupper. Det er godt samarbeid med skolene og barnehagene om julegudstjeneste og påskevandringer. 

Det er et svært godt samarbeid med de andre prestene i prostiet med tekstverksted og faglige samlinger annenhver uke. Et samarbeid på tvers av prostiet ifht. konfirmanter, ungdomsarbeid og annet menighetsarbeid er ønskelig. 

Satsingsområder 
Menighetene jobber bevisst med gudstjenesten, noe som viser seg i økning av gudstjenestebesøket. Det er ønskelig å få til et variert gudstjenesteliv med medvirkning av frivillige og at gudstjenesten skal være med å skape tilhørighet. Menighetene ønsker å prioritere unge barnefamilier og ungdom, ha treffsteder utenom gudstjenesten og ha en diakonal profil. Det er ønskelig at Kirken skal være en synlig aktør i bybildet og i grendene. 

Tiltak 
Lego Tomatos, Ungdomskjerka, ungdomskoret Respons, Seniortreff, strikkekirkeringen, Etter skoletid, formiddagsandakt og Stille kveld. Det er etablert egne gudstjenestegrupper, lørdagssamlinger i fastetiden og åpen dør i advent. 

For øvrig 
Den som blir tilsatt må rette seg etter: 
- Endringer i tjenesteordning for sokneprester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn. 
- Alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested. 

Det benyttes bokmål. Søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer. 

Kvinner oppfordres til å søke. 

Det kan bli stilt særlige krav til samlivsform i tråd med Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk § 16. 

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Arbeidsoppgaver

 • holde gudstjenester med hovedvekt på Tvedestrand og Dypvåg kirke
 • ha tjenesteuker med gravferd og vigsler i samarbeid med prost, sokneprest i Holt
 • sitte i Tvedestrand og Dypvåg menighetsråd
 • ha beredskapsvakt
 • ansvarlig for konfirmantundervisningen i Dypvåg og Tvedestrand i samarbeid med soknepresten i Holt/ungdomspresten
 • følge opp frivillige
 • delta i trosopplæringen
 • utvikle det diakonale arbeidet i samarbeid med prostidiakonen

Utdanningsnivå

 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende

Personlige egenskaper

 • være villig og ha evne til å jobbe i team med frivillige og andre ansatte i planlegging av gudstjenester og andre tiltak
 • glad i gudstjenestearbeid og samarbeid om gudstjenestene med frivillige
 • evne til å samarbeide med organisasjoner og andre kirkesamfunn.
 • evne til å arbeide blant barn og unge
 • evne til å arbeide selvstendig.
 • ha en diakonal innstilling

Vi tilbyr

 • lønn som sokneprest i stillingskode 1555, LR45
 • etter- og videreutdanning
 • godtgjøring etter gjeldende satser
 • pensjonsinnskudd
 • arbeidsveiledning
 • greie kontorer sentralt plassert i Tvedestrand
 • gode samarbeidsforhold både i staben i Tvedestrand og i prostiet
 • presten i Åmli og Vegårshei har noen tjenester i Tvedestrand
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Tvedestrand
Publisert 2019-05-23
Søknadsfrist 2019-06-16
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger