Gjestehusleder Costa del Sol

Sjømannskirken på Costa del Sol ligger i Calahonda mellom Malaga og Marbella. Stedet eies av Diakonhjemmet og Sjømannskirken og har et gjestehus. Det er et rikt gudstjenesteliv og daglige tidebønner, og gjennom året finner det sted en rekke konserter og andre kulturelle arrangementer. Kirken har tre barneklubber og en ungdomsklubb og driver prosjektet «Ung på Solkysten». Trosopplæringsarbeidet er i god gjenge. Om lag 12.000 nordmenn bor i dette området. Mange er pensjonister som oppholder seg her om vinteren. Her er også yrkesaktive og familier. Den norske skolen i Benalmádena har cirka 120 elever.

Denne er en stilling som kombinerer mye praktisk kontorarbeid med ledelse, menighet og relasjonelt arbeid. Vi tror at den rette personen er en utpreget teamarbeider og problemløser, og som trives med å få unna oppgaver uten å skape stress verken hos seg selv eller de rundt seg. 

Arbeidsoppgaver

Lede gjestehusavdelingen og ha personalansvar for lokalt ansatte (seks personer i fire årsverk) og det operative ansvaret for noen av de utestasjonerte (per i dag to medarbeidere i 50 % hver, samt vinterassistenter (pensjonister) som er der i høysesongen). Inngår også i lederteamet ved kirken.
Drifte gjestehusavdelingen med ansvar for resepsjon, booking (gjester og grupper), utleie av konferanserom, samt kjøkken og renhold. Ansvar for budsjett/økonomi er lagt til administrasjonsleder. 
Ha ansvar for markedsføring av gjestehuset, sørge for bemanning/vaktplaner, operativt ansvar for booking, oppfølging av grupper, og ha det koordinerende ansvaret for frivillighetsarbeidet på kirken.
Ha kontakt med leverandører (hotell, transport, guider). 
Delta i det menighetsbyggende og praktiske arbeidet sammen med øvrig stab (bidra i gudstjenester, på arrangementer etc.).

Les mer om kirken på Costa del Sol sine websider.  

Kvalifikasjoner

Erfaring fra å jobbe med mennesker.
Erfaring fra å lede leirsted/overnattingssted vil telle positivt.
Erfaring fra å lede team, og helst med personalansvar, vil telle positivt.
Erfaring fra menighet eller kirkelig sektor er en fordel.
Kunnskaper i spansk er en klar fordel for blant annet å kunne kommunisere med de lokalt ansatte i avdelingen, men språkkurs tilbys.
Må ha erfaring med kontorarbeid og pc som arbeidsverktøy, samt god kjennskap til vanlige dataverktøy som Office-pakken og liknende. 

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.

 

Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i en sjømannskirke? 


At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte. 
At du evner å skape gode relasjoner både til kolleger og de du møter.
At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver. 
At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger.
At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår best resultat. 
At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt. 
At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake i roligere perioder der du kan utforske alt det spennende som er nær der du bor. 
Og ikke minst – at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

Hvis dette høres ut som deg – og en arbeidshverdag du kan trives i – er du hjertelig velkommen som søker! 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Diverse andre forhold:

Opplysninger om kirkelig tilknytning og samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse
Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn. 
Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn. 
Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

Vi tilbyr

Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte. 
God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Gode og utvidete forsikringsordninger. 
Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 % stilling.
Tjenestebolig tilbys (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen).

Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt på Costa del Sol, med utfyllende informasjon om kirken. 

Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg. 

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Costa del Sol
Publisert 2019-04-15
Søknadsfrist 2019-05-12
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger