Vertskap i Los Angeles/San Pedro

Metropolen Los Angeles er sammensatt av 88 store og små byer og har om lag 16 millioner innbyggere. Sjømannskirken ligger i havnebyen San Pedro som tilhører Los Angeles by, og ligger rundt 30 kilometer sør for sentrum. Sjømannskirken ligger sentralt til både i forhold til havnen og metropolen, og er et viktig møtepunkt for nordmenn i hele Sør-California. Sjømannskirken har vært tilstede i San Pedro i over 70 år, og er en god kulturbærer for den norske kolonien i regionen. Ved kirken er det fire stillinger med utsendte fra Norge; sjømannsprest/daglig leder og vertskap, i tillegg til deres ektefeller som har delstillinger ved kirken. Der er også lokalt ansatte i delstillinger, og et stort frivilligkorps. Sjømannskirken er en samarbeidskirke med Svenska Kyrkan i Los Angeles, som for tiden har fire svenske medarbeidere ansatt ved kirken. I over 60 år har vi i samme kirke betjent to menigheter, og vi har et godt samarbeid. Sjømannskirken samarbeider også godt den honorære konsulen i LA, i tillegg til representanter fra amerikansk kirkeliv.

Vi søker etter en medarbeider som er god til å bygge relasjoner, som er glad i menighetsarbeid og som lar seg engasjere av barne- og ungdomsarbeid, som er en flink organisator og som har erfart viktigheten av å få frivillige til å bidra. 
Antatt oppstartstidspunkt er oktober 2019. 

Arbeidsoppgaver

Være vertskap for gudstjenester og kirkekaffe/lunsj.
Ta i mot besøkende på kirken.
Organisering, ledelse og oppfølging av frivillige.
Planlegging og gjennomføring av arrangementer og menighetsarbeid.
Matlaging og vedlikehold av kjøkken.
Bidra sammen med resten av staben i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet på kirken.  

Les mer om kirken på Los Angeles/San Pedro sine websider.

Kvalifikasjoner

Erfaring fra, og forståelse for, menighetsarbeid eller annet kristent arbeid, enten som ansatt eller langvarig frivillig. 
Erfaring fra det å jobbe med mennesker. 
Kunne trives med å lage mat og ha ansvar for kjøkkenet. 
Førerkort for bil kl. B. 

Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.  

For eventuelt medreisende ektefelle: På grunn av visumregler må medreisende ektefelle som skal ha stilling hos oss ha erfaring fra arbeid i menighet (frivillig eller ansatt), og/eller ha noe utdanning innen kristendom/kirkelig profesjon. Det kreves også medlemskap i Den norske kirke eller Den Evangelisk Lutherske Frikirke minst siste to år.
 

Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i en sjømannskirke? 


At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte. 
At du evner å skape gode relasjoner både til kolleger og de du møter.
At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver. 
At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger. 
At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår best resultat.
At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt. 
At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake i roligere perioder der du kan utforske alt det spennende som er nær der du bor. 
Og ikke minst – at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

Hvis dette høres ut som deg – og en arbeidshverdag du kan trives i – er du hjertelig velkommen som søker!  

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Diverse andre forhold: 

Opplysninger om kirkelig tilknytning og samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens Formelle krav til ansettelse
Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn. 
Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag
Hvis ikke ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn. 
Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt). 
Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utestasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.
Ansatte i USA kan i henhold til visumet som innvilges, ikke arbeide i USA mer enn maks fem år. NB! Ved søknad om visum stilles det også krav til vandel hos søkerne, samt medlemskap i Den norske kirke eller Den Evangelisk Lutherske Frikirke minst siste to år (se også Formelle krav til ansettelse). Dette gjelder også eventuell medreisende ektefelle

Vi tilbyr

Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utestasjonerte. 
God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Gode og utvidete forsikringsordninger.
Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 52,6 % (20 timer i uken).
Tjenestebolig på kirken tilbys (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen, spesielt nærheten til andre i staben). 

Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Los Angeles/San Pedro, med utfyllende informasjon om kirken. 

Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.
Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Los Angeles
Publisert 2019-04-15
Søknadsfrist 2019-05-12
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger