Rådgiver / seniorrådgiver innen offentlige anskaffelser

Den norske kirke har 3,8 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner.
Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste representative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom kirkemøtene. Kirkerådets administrasjon har i dag ca 75 ansatte organisert i fagavdelinger som også omfatter sekretariatene for Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd og Bispemøtet.  

 

Kirkerådet ønsker å styrke kvalitetssikring av sine anskaffelser. Stillingen inngår i utrednings- og kirkerettskollegiet i juridisk seksjon i forvaltningsavdelingen. Foruten arbeid med offentlige anskaffelser, vil oppgavene dreie
seg om å utvikle ordninger for kirkelig organisering i tråd med vedtak fra
Kirkemøtet. Rådgiveren skal betjene hele Kirkerådet, og så langt det passer også
bispedømmerådene.

 

 

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå og kvalitetssikre anskaffelsesprosesser i Kirkerådet
  Utforme interne prosedyrer for gjennomføring av anskaffelser   
  Rådgivning og saksbehandling innen øvrige kirkelige regelverk

Kvalifikasjoner:

 • Juridisk utdanning på mastergrads- eller hovedfagsnivå
  Kompetanse innen rettsområdet for offentlige anskaffelser
  God forståelse for organiseringen av Den norske kirke
  Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. 

Personlige egenskaper:

 • God kunnskap om offentlige saksbehandlingsprinsipper
  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
  Selvstendig arbeid og gjennomføringsevne
  Evne til dialog, kommunikasjon og samarbeid  
  Fortrolig med bruk av administrative støttesystemer
  Evne til strategisk og analytisk arbeid
  Forståelse for og evne til å tenke nytt om kirkens organisasjon

Vi tilbyr:

 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor
  Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2% pensjonsinnskudd
  Moderne kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Oslo
Publisert 2019-05-16
Søknadsfrist 2019-06-02
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum
106 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger