Menighetsutvikler

Bygge menighet? 

Menighetsutvikler vil ha hovedtyngde i utadrettet arbeid, med 4 aktuelle hovedområder:

Menighetsutvikling - Diakoni - Frivillighet - Trosopplæring 

Du fyller rollen som menighetens kontaktperson, som daglig leders forlengede arm. Det betyr samarbeid med frivillige og ansatte, samt å sikre god informasjonsflyt. 
Her får du jobbe strategisk med å bygge Kampen menighet for fremtiden. Du har i stor grad ansvar for frivillige medarbeidere i utadrettet arbeid.

Trosopplæringsarbeid og diakonalt arbeid kan være del av en 100 % stilling. Dette arbeidet er knyttet til menighetsrådets planer for diakoni og trosopplæring. Uten dette tillegget er stillingen 80%. Kvelds- og helgearbeid ligger til stillingen.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling: 
  Arbeide strategisk med menighetsutvikling i samarbeid med andre aktører
  Videreutvikle et helhetlig frivillighetsarbeid
  Løfte frem sosiale prosjekter, samt diakonalt arbeid med fokus på ungdom

  Administrasjon:     
  Koordinere menighetens aktiviteter, involvere og sikre god informasjonsflyt 
  Noe regnskap og økonomi
  Overordnet ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere
  Medansvar for informasjonsarbeid i samarbeid med resten av staben

  Utadrettet: 
  Ansvar for frivillighetsarbeidet; rekruttere, engasjere, motivere, koordinere og veilede frivillige
  Formidling og undervisning 

Kvalifikasjoner:

 • Du har relevant utdanning.
 • En bakgrunn innen diakoni, menighets-pedagogikk eller teologi er av interesse, men først og fremst er du en person som brenner for å bygge menighet.
 • Du er strukturert og er tydelig i din kommunikasjon med andre.
 • Du er en dyktig veileder.
 • Politiattest må fremlegges ihht Kirkelovens § 29 før tilsetting

Personlige egenskaper:

 • Du inspirerer andre med ditt brennende engasjement.
 • Du er sterk på samhandling med viktige samarbeidspartnere.
 • Du evner til å utvikle varme relasjoner.

Vi tilbyr:

 • Spennende ansvarsområde med faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Gode naborelasjoner og hyggelige kolleger
 • Kampen menighet har en sentral beliggenhet med ViD og Det Norske Misjonsselskaps hovedkontor som nærmeste nabo. Andelen yngre innbyggere i Kampen er økende, og dette viser igjen i menighetens utadrettede arbeid.

 • Arbeidsgiver er Stavanger kirkelige fellesråd. Vi har arbeidsgiveransvar for ca. 100 årsverk i de 16 menighetene i kommunen. Fellesrådets strategi er felles satsingsområder og god ressursutnyttelse for Den norske kirke i hele Stavanger, og vil kunne gi alle våre ansatte arbeidsoppgaver også på tvers av menighetsgrensene.

Arbeidsgiver Stavanger kirkelige fellesråd
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Stavanger
Publisert 2019-07-08
Søknadsfrist 2019-08-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Stavanger kirkelige fellesråd

Stavanger
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger