Sjømannsprest / daglig leder i Torrevieja

Sjømannskirken i Torrevieja betjener nordmenn i og omkring kystbyen Torrevieja. Kirken ligger i bydelen La Siesta, en bydel med småhusbebyggelse i utkanten av Torrevieja by. Det bor anslagsvis 12.- 15.000 nordmenn i området i hele eller deler av året. Det er en overvekt av nordmenn i alderen 60+, men det bor også mange familier med barn her. Det er en norsk skole i området med ca. 180 elever fra 1.-13.trinn. Kirken har arbeid med kor og klubb for barn og unge, også i samarbeid med skolen. Sjømannskirken i Torrevieja er et moderne kirkebygg på cirka 750 kvm. Kirken ble innviet i 2004, men arbeidet i Torrevieja startet tidlig på 90-tallet og med fast prest fra 1998. Kirkens stab består av sjømannsprest/daglig leder, sjømannsprest/kapellan, diakon, vertskap, barne- og ungdomsarbeider, vaktmester/assistent, administrasjonskoordinator/regnskapsfører, samt ektefeller med ulike oppgaver i deltidsstillinger. I tillegg engasjeres det to vinterassistentpar pr sesong, vår og høst. Kirken har dessuten mange aktive frivillige. For mer informasjon, se bo- og levebeskrivelsen.

Er du glad i mennesker og Jesus, og har sans for relasjonell ledelse og god administrasjon? Kirken i Torrevieja har et mangfold av aktiviteter både for unge og godt voksne, og er godt besøkt både til hverdags og fest. Vi søker nå etter en trygg leder som er god på det relasjonelle, strategiske og administrative, og som evner å se og motivere sine medarbeidere og dem som bruker kirken, og som har kjennskap til eller raskt kan sette seg inn i sjømannskirkens egenart. Oppstart i tjenesten er 1.januar 2020.

Arbeidsoppgaver:

 • Gudstjenester, kirkelige handlinger, sjelesorg og programarbeid. 
  Overordnet ansvar for strategi, drift, økonomi, administrasjon, personal og program. 
  Personalansvar for både utestasjonerte og lokalt ansatte ved kirken.
  Bidra i det oppsøkende arbeidet.
  Daglig leder i Torrevieja er også president i Iglesia de Noruega en España, som er den juridiske assosiasjonen av Sjømannskirkene i Spania. Det daglige arbeidet i dette ivaretas av assosiasjonskoordinatoren, men det formelle ansvaret ligger hos presidenten.

  Les mer om kirken på Torrevieja sin webside.

Kvalifikasjoner:

 • Ordinert prest i Den norske kirke. 
  Bred erfaring fra prestetjeneste vektlegges. 
  Ledererfaring/-kompetanse vektlegges. 
  Overordnet økonomiforståelse er ønskelig. 
  Grunnleggende spanskkunnskaper er ønskelig (kurs tilbys). 
  Førerkort kl. B. 

  Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Det gjelder også eventuell ektefelle som skal ha stilling i Sjømannskirken.

Personlige egenskaper:

 • Hva ser vi etter hos dem som skal jobbe i en sjømannskirke?
  At du er nysgjerrig på andre mennesker og er god til å lytte.
  At du evner å skape gode relasjoner både til kolleger og de du møter.
  At du har en fleksibel holdning til egne og andres arbeidsoppgaver.
  At du har en forståelse for at en del av arbeidet må foregå på kveld og i helger.
  At du har erfart at det er i fellesskap vi oppnår best resultat.
  At du tør å bli utfordret, også på oppgaver som du føler at du ikke behersker så godt.
  At du er villig til å stå på ekstra i perioder, og kan få det tilbake i roligere perioder der du kan utforske alt det spennende som er nær der du bor.
  Og ikke minst - at du kan bidra til å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

  Hvis dette høres ut som deg - og en arbeidshverdag du kan trives i - er du hjertelig velkommen som
  søker!

  Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

  Diverse andre forhold:
  Opplysninger om kirkelig tilknytning og samlivsform vil kunne bli etterspurt og vektlagt. Det vises ellers til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
  Reiser du ut med familie, vennligst legg ved CV for ektefelle/registrert partner og oppgi alder på eventuelle medreisende barn.
  Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
  Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske Kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.
  Kontraktsvilkårene for utestasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
  Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger, med tre års bindingstid, men likevel med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte. Gjennomsnittlig utestasjoneringstid er for tiden cirka fem år, men flere av våre ansatte velger å være utstasjonerte lengre enn dette, gjerne på ulike stasjoner.

  Vi tilbyr
  Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte.
  God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
  Gode og utvidete forsikringsordninger.
  Arbeidsveiledning, ABV.
  Det tilbys stilling for eventuell medreisende ektefelle i 50 % stilling.
  Tjenestebolig tilbys (for nærmere beskrivelse se bo- og levebeskrivelsen).

  Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Torrevieja, med utfyllende informasjon om kirken.

  Hvis du lurer på hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken har vi samlet en del informasjon til deg.

  OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken "Søk på stillingen" under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post. 

Arbeidsgiver Sjømannskirken
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Torrevieja
Publisert 2019-08-05
Søknadsfrist 2019-09-01
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Privat
Søk på stillingen
Sjømannskirken

Bergen
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger