Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Administrasjonssekretær i Domkirken sokn

Vi vil åpne kirkens budskap. Vi skal gi storbyens mennesker rom for refleksjon og verdifulle øyeblikk i møtet med seg selv, kunsten og det hellige. http://www.oslodomkirke.no/

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 100% fast stilling som administrasjonssekretær tilknyttet Domkirken sokn.

Stillingen er en del av den totale administrasjonen i Domkirken sokn, som består av Trefoldighet og Oslo Domkirke. Arbeidssted i Kirkeristen. Stillingen er direkte underlagt daglig leder, og utgjør sekretærarbeid knyttet til Domkirken sokns kjernevirksomheter; musikk, diakoni og gudstjenesteliv.

Arbeidsoppgaver

* Resepsjonsoppgaver i soknets kontoravdeling i Kirkeristen
* Delta med diverse sekretær og saksbehandlingsoppgaver i samråd med daglig leder
* Meransvar innenfor utarbeiding av program- og presentasjonshefter spesielt, og informasjonsmateriell generelt.
* Ansvar for daglig drift av kontoret
* Arkiveringsoppgaver
* Administrator for soknets sosiale nettflater
* Bidra med administrativ oppfølging av frivillige medarbeidere

Kvalifikasjoner

* Relevant utdanning på høyskolenivå er ønskelig.
* Digital kompetanse. 360 og Kardinal er sentrale digitale verktøy.

Personlige egenskaper

* God fremstillingsevne, muntlig og skriftlig, norsk og engelsk
* Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og sosial kompetanse
* Evne til selvstendig utførelse av arbeidsoppgaver
* Kunne trives med å være domkirkens ansikt utad i resepsjonsoppgavene
* Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Lenke til denne siden

Bruk følgende url for å lenke direkte til denne siden: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/472

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Karl Johans gate 11, 0154 Oslo
Publisert 2020-05-20
Søknadsfrist 2020-06-07
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger