Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo (KfiO) er forvaltnings, service- og strategiorgan for de 38 menighetene i hovedstaden. KfiO har ca 270 ansatte. Ansvarsområdet dekker i tillegg eiendomsforvaltning for 65 kirkebygg og byovergripende tjenester til menighetene i Oslo. Driftsbudsjettet er i 2016 på 220 millioner og investeringsbudsjettet på 20 millioner kroner. KfiO har en visjon om at kirken skal være nærværende og tilgjengelig i lokalsamfunnet i Oslo.

Vikariat som trosopplæringsleder i Voksen menighet

Voksen kirke ble bygget i 1995 og er en moderne arbeidskirke med trivelige og hensiktsmessige kontorer. Det er gudstjeneste hver søndag. Menighetens visjon er "Vekst i Voksen". Prioriterte oppgaver er et rikt og variert gudstjenesteliv, trosopplæring med et aktivt barne- og ungdomsarbeid og en diakonal profil for alle aldersgrupper. Staben består av sokneprest, kapellan, daglig leder, diakon, kantor, trosopplæringsleder og menighetspedagog. I tillegg har menigheten også ledere av to barnekor. Menigheten har mange frivillige som er engasjert i menighetens arbeid. Vi har både et barneutvalg og et ungdomsutvalg og styringsgruppe for trosopplæringen. Menigheten ønsker å legge til rette for et godt og sosialt miljø for stab og frivillige medarbeidere.

Om stillingen

Kirkelig fellesråd i Oslo har ledig 80 % midlertidig stilling som trosopplæringsleder tilknyttet Voksen menighet, fra 17. august 2020 og frem til sommeren 2021.

Trosopplæringsreformen i Den norske kirke har som formål å bidra til en systematisk og sammenhengende trosopplæring som vekker og styrker kristen tro, gir kjennskap til den treenige Gud, bidrar til kristen livstolkning og livsmestring og utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv for alle døpte i alderen 0-18 år, uavhengig av funksjonsevne.

Menighetens plan for trosopplæring var ferdig høsten 2017 og gjennomfører nå årlige tiltak for alle aldersgruppene. I tillegg har vi kontinuerlige tilbud for barn og ungdom, slik som søndagsskole, babysang, barnekor, familiemiddager, ungdomsklubb, KRIK og speider.

Arbeidsoppgaver

* Hovedansvaret for å planlegge, promotere og gjennomføre trosopplæringstiltak i samarbeid med stab og frivillige
* Rekruttere, inspirere og følge opp frivillige medarbeidere
* Ha ansvar for budsjett og rapportering for trosopplæringen
* Jevnlige møter med daglig leder, kapellan og menighetspedagog i planlegging av arbeidet

Kvalifikasjoner

* Relevant høyere utdanning, gjerne bachelorgrad, fortrinnsvis med kristendom/teologi og pedagogikk i fagkretsen
* Kompetanse innen formidling/fortelling for barn og unge er ønskelig
* Erfaring fra menighets- og kulturarbeid blant barn og unge
* Erfaring fra arbeid med frivillige
* Det er ønskelig med ledererfaring
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

* Gode samarbeidsevner
* Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
* Evne til å motivere og inspirere
* Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig

Særskilte krav

Det er krav om medlemskap i Den norske kirke.
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jf kirkelovens § 29.

Lønnsvilkår

Lønn etter avtaleverket for kirkelig sektor.
Gode forsikrings- og pensjonsordninger, medlemskap i KLP.

Søknad sendes

Søknad og cv må registreres elektronisk ved å trykke på knappen "Søk på stilling". Hvis du får feilmelding, kan det skyldes nettleseren. Prøv i så fall å bruke Mozilla Firefox eller nyeste versjon av Internet Explorer. Se www.kirken.no/kfio/ledigestillinger for informasjon om brukere, brukernavn og passord, samt tips til søknadsprosessen.

Vil du dele denne siden?

Bruk denne direktelenken: http://jobb.oslo.kirken.no/recruitment/jobid/471

Arbeidsgiver Kirkelig fellesråd i Oslo
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Jarbakken 7 0767 Oslo
Publisert 2020-05-20
Søknadsfrist 2020-06-07
Stillingstype Vikariat, 80%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkelig fellesråd i Oslo
Grønlandsleiret 31
190 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger