Kapellan i Sande

Sande sokn ligger lengst nord i Vestfold, sentralt på Østlandet. Det er kort avstand og god kommunikasjon til både Drammen og Oslo, og resten av Vestfold. Det bor ca. 9900 innbyggere i Sande sokn, og kommunen har en sterk befolkningsvekst. Sandenaturen byr på mange gode opplevelser, sommer som vinter, med sitt vakre landskap; kystlinje, sjø og skogsområder. Kommunen har et rikt kulturliv med om lag 100 ulike lag og foreninger. Barnehager, skoler og omsorgstjenester er satsingsområder. Fra 1. januar 2020 ble Sande slått sammen med Holmestrand kommune.

Kirke og menighetsliv
Folkekirken står sterkt i folks bevissthet, noe som blant annet synliggjøres gjennom god oppslutning om dåp og konfirmasjon. Samarbeidet med kommunale virksomheter er godt. Det er et variert barne- og ungdomsarbeid i soknet. Menigheten har godkjent trosopplæringsplan.
Sande har to gudstjenestesteder; Sande kirke (fra 1100-tallet) og Bekkestranda kapell (1903). Sande kirke er nylig rehabilitert, bl.a. med helt nytt sakristi og bårehus.
Soknet betjenes av to prester (sokneprest og kapellan), kantor, organist, trosopplærer, sekretær, undervisningsleder, diakon, kirketjenere/kirkegårdsarbeidere og kirkeverge.


Menigheten har et godt samarbeid med skoler og barnehager og Sandetun sykehjem.
Menigheten trenger en kapellan som har et helhetlig blikk på menigheten og som ønsker å bidra til utvikling av menighetslivet.

Håper dette kan være noe for deg som våger å tenke nytt, som har sans for tradisjoner, som er glad i å forkynne, som vil bruke en del av arbeidstiden sammen med ungdom, som trives sammen med andre, men som også jobber selvstendig, som ser og lar seg inspirere av mulighetene som ligger i å ha en kirke midt i bygda.

 

Arbeidsoppgaver
Kapellanen deltar i kirkens undervisningsarbeid, og er den av prestene som særskilt samarbeider med undervisningsleder om gjennomføringen av konfirmantarbeidet.
Kapellanen er fast medlem av trosopplæringsutvalget og gudstjenesteutvalget.
Beredskapsarbeid. Deltagelse i beredskapsarbeidet i den til enhver tid gjeldende ordning.
Kapellanen tjenestegjør på tvers av soknegrensene i prostiet etter fastsatt ordning.
Det er lagt opp til jevnlige, obligatoriske samlinger og fagdager for alle prestene i prostiet.
Kvalifikasjoner
Cand.theol. med praktikum eller tilsvarende / Master i teologi og praktikum
Personlige egenskaper
God formidlingsevne og glede over å dele det kristne budskapet
Kontaktskapende og har evne til å forløse frivillighet og deltagelse
Har engasjement for, og gjerne erfaring med, arbeid blant barn og unge
Strukturert og systematisk
Endringsvillig
Evner å utvikle gode samarbeidsrelasjoner med menighetsråd, utvalg og ansatte
Vi tilbyr
Innplassering i stillingskode 0922 kapellan, etter KAs tariffområde
Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse
Reiseutgifter godtgjort etter gjeldende regulativ
Til lønnen tilkommer særlige regulativmessige godtgjørelser
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning    
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bergbakken 2 A, 3070 Sande i Vestfold
Publisert 2020-06-26
Søknadsfrist 2020-08-11
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger