Prost i Sandefjord

Sandefjord prosti består av Sandefjord kommune med 10 sokn. Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner ble en kommune 01.01.17. Den nye kommunen har til sammen ca. 62.000 innbyggere. Sandefjord er en attraktiv kommune med et yrende kulturliv, aktivt idrettsmiljø og et variert menighetsliv. Prostiet består av både bygd og by med en flott skjærgård og fine turmuligheter. Byen ligger sentralt til med gode kommunikasjoner muligheter. Prostiet har korte avstander som bidrar til et nært og aktivt kollegaforhold for prostiets 11 prester. Sandefjord, og prostiet for øvrig oppleves som et godt og velorganisert sted å være prest.

Vi søker etter ny prost i Sandefjord prosti som kan lede, motivere og inspirere menighetene og de ansatte i prostiet.

Sandefjord prosti sammenfaller med Sandefjord kirkelige fellesråd. I Sandefjord by er det fire menigheter med hver sin soknekirke. Sandar kirke og Sandefjord kirke ligger begge sentralt i bybildet. Bugården og Vesterøy er arbeidskirker. I Stokke er det 3 kirker, Stokke, Skjee og Arnadal. Disse har en felles stab. I Andebu er det 3 kirker, Andebu, Kodal og Høyjord stavkirke. Også disse menighetene har en felles stab.
 
Prosten leder prestetjenesten i prostiet med 10 menigheter, 10 soknekirker og 11 prester. I tillegg er to pensjonister engasjert i 20% stilling hver. Prosten gjør også tjeneste som menighetsprest. Sandar kirke er prostesete.
 
Vi søker etter en person som har evne og vilje til samarbeid og medarbeiderskap, samt til å motivere og inspirere medarbeidere og menigheter. Det stilles krav til høy faglig kompetanse, gode evner til å lede og organisere prestetjenesten, og evne til samarbeid med ulike aktører og nivåer i kirken og med offentlige myndigheter. 

Erfaring som leder vil bli vektlagt, sammen med evne til strategisk tenkning. Prosten inngår i biskopens regionale lederskap både med hensyn til prestetjenesten og øvrige oppgaver ifølge tjenesteordning for prost. Det er et nært samarbeid mellom kirkeverge og prost i prostiet. I det daglige arbeidet fremstår de som et felles lederteam. Bispedømmet bidrar med noe midler til fellesrådet, som gjør at prosten kan bruke kontorpersonale i fellesrådet til enkelte oppgaver.
 
Det er et mål i prostiet å ha en personalpolitikk som gir et godt kollegialt og faglig fellesskap. Vi ønsker bevisste og entusiastiske prester som tenker stort om lokalmenigheten og som ser verdien av et godt samarbeid med andre ansatte, råd og frivillige.

Det er planlagt intervjuer til stillingen 2.oktober. 

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Bjerggata 56, 3210 Sandefjord
Publisert 2020-08-31
Søknadsfrist 2020-09-22
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger