Stiftsdirektør

Tunsberg bispedømme består i hovedsak av tidligere Buskerud og Vestfold fylker. Tunsberg bispedømmekontor ligger i Tønsberg i moderne lokaler og har felles kontorfasiliteter med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Bispedømmet har 15 ansatte på kontoret i Tønsberg, og det er ca. 120 prestestillinger i bispedømmet.
 
 
Stillingen rapporterer til det folkevalgte bispedømmerådet og arbeider på delegasjon fra bispedømmerådet og biskopen i Tunsberg. Stiftsdirektør er daglig leder av bispedømmekontoret med personal- og budsjettansvar. Stillingen er tillagt overordnet ansvar for kirkefaglig arbeid og for personalforvaltning i bispedømmet samt administrative oppgaver i samsvar med bispedømmerådets målsettinger og regelverket for kirkelig forvaltning. For å møte endringsbehovene forventes den nye stiftsdirektøren å sørge for hensiktsmessig organisering av kontoret med ryddig drift og god økonomistyring. Som stiftsdirektør vil du arbeide i et spennende samspill med bl.a. folkevalgte, biskop, prester, medarbeidere og samarbeidspartnere. 
 
Vi søker en samlende stiftsdirektør med utpreget rolleforståelse og innsikt i politiske prosesser. Du bør ha god evne til å etablere dialog både internt og eksternt og ha god samhandlings- og gjennomføringsevne. Vi forventer at du har relevant høyere utdanning og ledererfaring med utviste resultater fra organisasjonsutvikling og endringsledelse. Evne til kulturbygging og å motivere og lede kompetente medarbeidere forutsettes. God kjennskap til og engasjement for Den norske kirke vil være etterspurt.
 

Vi kan tilby lønn etter avtale i kirkelig sektor og pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd.

Tunsberg bispedømme har kantine og et trivelig arbeidsmiljø i moderne kontorlokaler i Tønsberg sentrum. 

Ta gjerne uforpliktende og konfidensiell kontakt med Randi Flugstad, tlf. 905 84 138 i Amrop Delphi. 

Søknadsfrist 15. oktober 2020.

 

 

Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rambergveien 9, 3115 Tønsberg
Publisert 2020-09-24
Søknadsfrist 2020-10-15
Stillingstype Fast
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger