Ungdomsprest/prostiprest i Arendal prosti med Tromøy sokn og Arendal prosti som tjenestested, 2 gangs utlysning

Tromøy har rundt 6 000 innbyggere, og ligger i Arendal kommune. Øya har flotte naturområder, og det er kort vei til Arendal sentrum. Øya har to kirker, Tromøy kirke og Færvik kirke i tillegg til et menighetshus. Begge kirkene benyttes aktivt i menighetens arbeid. Prostiet teller 34115 medlemmer, og er inndelt i syv sokn, fordelt på de to fellesrådsdistriktene Arendal og Froland. 15 prester er tilsatt i prostiet, herunder to fengselsprester og en institusjonsprest.

100 % stilling som ungdomsprest/prostiprest er ledig i Tromøy menighet/ Arendal prosti. Stillingen er delt i 50% ungdomsprest og 50% prostiprest. Pr i dag gjøres 20% av tjenesten utenfor Tromøy sokn. 

I menigheten er det mange frivillige medarbeidere, og det er en aktiv og levende menighet. I prostiet er samarbeidsforholdene gode, og de ansatte møtes jevnlig til fagdager og annet samarbeid. Prostiet er videre inndelt i tjenestesoner, der prestene inngår i turnus for gravferder og vielser.

Staben i Tromøy menighet er engasjert og velfungerende, og består av soknepresten, ungdomspresten, en kateket, organisten, en menighetssekretær og en kirketjener. Ungdomspresten er en viktig del av staben, og det er kontorfellesskap i menighetshuset som ligger omtrent midt på øya. Det er god kommunikasjon mellom menighetsråd og stab. Øyas skoler, kirke og frivillige organisasjoner har dessuten utstrakt samarbeid.

Menighetens visjon og satsingsområder
Tromøy menighet arbeider etter visjonen for Den Norske Kirke, Mer himmel på jorda, og har de senere år arbeidet med områdene ungdomsarbeid, diakoni, gudstjenesteutvikling og fellesskapsarbeid. Det er mye godt arbeid som hele tiden utvikles. Menighetsrådet ønsker å gjøre det lettere å oppsøke og delta i menighetens tilbud.

Tromøy menighet vil være tydelig tilstede i lokalmiljøet. Satsingen for aldersgruppen 11- 18 år har fått navnet TRUA (Tromøy menighets ungdomsarbeid). Et arbeid under stadig utvikling. Dette innebærer et bredt tilbud: Tromøy Tensing med eget band og lydgruppe, ungdomsklubben Life, KRIK (Kristen idrettskontakt) og Friluftsgruppa. Det er god oppslutning på aktivitetene, og mange ungdommer deltar på flere ulike aktiviteter. Flere av ungdommene deltar i ledertreningskurs med andre menigheter i prostiet, og får en aktiv rolle som lederressurser i menigheten.
Stillingen som ungdomsprest dekkes delvis av menighetens trosopplæringsmidler. Trosopplæring skal derfor ha en tydelig plass i tilbudene.

Menigheten driver tilpassede aktivitetstilbud til barn i ulike aldre, med kor og fellesskapstilbud for voksne. Alle grupper bidrar i menighetens misjonsprosjekt.

Gudstjenestelivet
Gudstjenestelivet i Tromøy menighet er aktivt og variert, med god kirkesøkning. Mange frivillige i ulike aldre bidrar i gudstjenesten, f.eks. som kirkeassistenter, kirke-og dåpsverter, klokkertjeneste og ved deltakelse i kor.

 

For øvrig  
Den som blir ansatt må rette seg etter:    
- endringer i tjenesteordning for prester, og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn.
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested (kun den prosentsatsen som er knyttet til prostiprest).

Det benyttes bokmål, men søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

 

Arbeidsoppgaver
 • utvikle trosopplæringsarbeidet og videreutvikle trosopplæringsplan for alle døpte mellom 11-18 år
 • forankre trosopplæringen i gudstjenestene, og utvikle menighetens eksisterende aktiviteter i samarbeid med stab og frivillige
 • planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak og konfirmantarbeid, sammen med kateket
 • planlegge og gjennomføre ledertrening for ungdom
 • bidra til å løfte fram gudstjenestens plass i trosopplæringsarbeidet
 • deltakelse i nåværende ungdomsarbeid, inkludert styrearbeid i TRUA
 • rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
 • relasjonsbygging til annet barne- og ungdomsarbeid på øya
 • planlegge og gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger
Kvalifikasjoner
 • cand.theol/profesjonsstudium i teologi (etter 2004)
 • praktisk teologisk utdanning
 • relevant erfaring fra barne- og ungdomsarbeid      
Personlige egenskaper
 • evne til å inspirere og kommunisere med barn og unge
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide strukturert og målrettet, både i team og selvstendig
 • evne til å formidle kunnskap om kristen tro og tradisjon
 • være motivert til å utvikle gudstjenestearbeid 
Vi tilbyr
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • et inkluderende og godt fungerende stabsfellesskap
 • pensjonstilskudd
 • reisegodtgjørelse
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Elgveien 32, 4818 Færvik
Publisert 2020-10-06
Søknadsfrist 2020-11-01
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger