Sokneprest i Konnerud sokn i Drammen prosti

Konnerud – bygda på byens tak.

Konnerud ligger landlig til, ca 12 minutters kjøring fra Drammen sentrum. Dette er en bydel i utvikling, preget av boligfelt, med et lite nær sentrum der kirka ligger sentralt plassert. Folketallet i soknet er på litt over 10.000 innbyggere og ca 70 % er medlemmer i Den norske kirke. Folkekirken står sterkt i folks bevissthet, noe som vises i den gode oppslutningen om konfirmasjon og dåp. Det er stor overvekt av barnefamilier, men det er også et sted mange blir boende i generasjoner. Her finner du et spesielt aktivt idrettsmiljø og på vinteren går skiløypa gjennom boligfeltene og ut i et endeløst løypenett i marka. Det er god tradisjon for frivillig engasjement og mange som bidrar inn i menighetens arbeid. Menigheten er koordinator for natteravn tilbudet i bydelen og når ski-NM ble arrangert på Konnerud var menigheten aktivt involvert med NM-gudstjeneste og kirka ble brukt som lokaler av arrangørene. Menigheten jobber for å knytte sterkere bånd mellom kirka og nærmiljøet. Vi ønsker å fremme Folkekirken som en tydelig og pålitelig verdileverandør og livstolker i folks nærmiljø og være synlig og aktiv ute blant folk – en kirke som sprer Guds kjærlighet i nærmiljøet.

Konnerud kirke er en arbeidskirke med kontorfellesskap og menighetbarnehage. Konnerud og Skoger menigheter har felles stab; Organist, kateket, menighetspedagog, trosopplærer, diakon, kirketjenere, sokneprest i Skoger og organist i Skoger. Flere av stillingene tjenestegjør i begge menighetene. Menigheten har gjennom det siste året hatt utegudstjenester og startet opp med utekirke kombinert med åpen kirke som nå er seks dager i uken. Dette utadrettede arbeidet ønsker man å fortsette med også etter korona tiden. Menigheten driver i dag babysang, gøy med musikk for 1-6 åringer, familiemiddag, barnekor, ungdomsklubb, ungdomskro, ledertrening, «Etter skoletid» i samarbeid med skolene, formiddagstreff for eldre, PREP-kurs, i tillegg til ulike trosopplæringstiltak og flere diakonale tiltak. Det er tre barneskoler og en ungdomsskole, sykehjem og omsorgsboliger i soknet. En gudstjeneste i måneden er en fokusgudstjeneste med annerledes form og innhold på kveldstid.

Konnerud gamle kirke som er en tradisjonell trekirke fra 1858 blir også brukt til gudstjenester blant annet på sommerstid og er en populær kirke for vielser og bisettelser.
Menigheten har stort potensiale for vekst og utvikling. Blant menighetens utfordringer er å involvere flere barn, unge og deres familier. Menighetsrådet ønsker en sokneprest som vil gå aktivt inn i dette arbeidet. Det er satt i gang strategiarbeid og det er mange tanker om hvordan menigheten kan utvikle seg videre. Soknepresten får en viktig rolle inn i dette.

https://kirken.no/konnerud-menighet

Arbeidsoppgaver

Prostiet har totalt 25 prestestillinger inklusiv prost og er delt inn i fem soner for mest mulig jevn fordeling av enkelte arbeidsoppgaver. Soknepresten i Konnerud må regne med noen tjenester utenfor eget sokn. Sonemodellen er p.t. under evaluering. Gudstjenester og kirkelige handlinger etter oppsatt tjenesteplan for Konnerud, Skoger og Sone 2 i Drammen prosti

 • Delta aktivt og positivt i kontinuerlig stabsutvikling
 • Delta i trosopplæring og konfirmantarbeid
 • Samarbeid med skoler, barnehager og institusjoner
 • Samtaler og sjelesorg
 • Sete i Konnerud menighetsråd
 • Være positiv pådriver i videreutviklingen av menighetens virksomhet
Kvalifikasjoner
Cand.theol eller tilsvarende med praktikum
Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Tunsberg bispedømme krever at politiattest (barneomsorgsattest) fremlegges ved tilsetting.
Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper
 • Vi søker en samlende prest med gode samarbeids- og gjennomføringevner
 • Evne til å inspirere frivillige medarbeidere
 • Reflektert liturg og predikant
 • Trygg og tillitvekkende i møte med mennesker i alle livets faser
 • Fleksibel og raus i møte med andre og med vilje til utstrakt samarbeid i nærmiljøet
 • Engasjement for arbeid med barn og unge
 • Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt
 
Vi tilbyr
Innplassering i stillingskode 1555 sokneprest etter KA’s regulativ, lønnsplassering etter ansiennitet
Pensjonsinnskudd.
Øvrige godtgjøringer, rettigheter og forpliktelser som til enhver tid gjelder for prestetjenesten.
Tunsberg bispedømme gir sine medarbeidere tilbud om arbeidsveiledning (ABV), og det forventes at den som tilsettes er motivert for å gå i veiledning.
Søkerens navn vil normalt bli offentliggjort. Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes (offentlighetsloven § 25)
Arbeidsgiver Tunsberg bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Gramsborgveien 3, 3032 Drammen
Publisert 2021-03-23
Søknadsfrist 2021-05-09
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Tunsberg bispedømme

Tønsberg
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger