Ungdomsprest/prostiprest i Arendal prosti med Tromøy sokn/Arendal prosti som tjenestested, 1 års engasjement

Ledig stilling som ungdomsprest/prostiprest i Tromøy menighet/Arendal prosti. Stillingen er 1 års engasjement og delt i 70% ungdomsprest og 30% prostiprest.

Menighetens visjon og satsningsområder
Tromøy menighet arbeider etter visjonen for Den Norske Kirke, Mer himmel på jorda, og har de senere år arbeidet med områdene; ungdomsarbeid, diakoni, gudstjenesteutvikling og fellesskapsarbeid. Innenfor hvert område er mye arbeid godt etablert og utvikles videre. Menighetsrådet ønsker å gjøre det lettere å oppsøke og delta i tilbudene våre og engasjerer seg for å synliggjøre arbeidet for alle på øya.

Tromøy menighet vil være tydelig til stede i lokalmiljøet. Vår satsning for aldersgruppen 11- 18 år har fått navnet TRUA (Tromøy menighets ungdomsarbeid). Dette innebærer et bredt tilbud: Tromøy Tensing med eget band og lydgruppe, ungdomsklubben Life, KRIK (Kristen idrettskontakt) og Friluftsgruppa. Det er god oppslutning på aktivitetene og mange ungdommer deltar på flere ulike aktiviteter. Flere av våre ungdommer deltar i ledertreningskurs i samarbeid med andre menigheter i prostiet og får en aktiv rolle som lederressurser i menigheten.

Vi vil fortsette å videreutvikle «TRUA», med fokus på å bygge et bredt fellesskap som appellerer til alle kjønn. Stillingen som ungdomsprest dekkes delvis av menighetens trosopplæringsmidler og vi vil derfor at trosopplæring skal ha en tydelig plass i tilbudene.

Menigheten driver tilpassede aktivitetstilbud til barn i ulike aldre, og vi har kor og fellesskapstilbud for voksne. I tillegg støtter vi et misjonsprosjekt som menigheten følger tett, og som de ulike gruppene bidrar til.

Gudstjenestelivet
Gudstjenestelivet i Tromøy menighet er aktivt og variert, med god kirkesøkning. Mange frivillige i ulike aldre bidrar i gudstjenesten, f.eks. som kirkeassistenter, kirke-og dåpsverter, klokkertjeneste og ved deltakelse i kor.

For øvrig
Den som blir tilsatt må rette seg etter:
- endringer i tjenesteordning for prester og regler om lønnsforhold og aldersgrense for geistlige tjenestemenn
- alle avgjørelser som måtte bli tatt med hensyn til tjenesten og tjenestested (kun den prosentsatsen som er knyttet til prostiprest).

Det benyttes bokmål, men søker må bekrefte at han/hun behersker begge målformer.

Vi oppfordrer kvinner til å søke.

Ved ansettelse blir det tatt forbehold om at den som ansettes kan framlegge en tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste (jfr. offentleglova 25, 2. ledd). Du vil i så fall bli varslet om dette.

 

Arbeidsoppgaver
 • utvikle trosopplæringsarbeidet og videreutvikle trosopplæringsplan for alle døpte mellom 11-18 år
 • forankre trosopplæringen i gudstjenestene, og utvikle menighetens eksisterende aktiviteter i samarbeid med stab og frivillige
 • planlegge og gjennomføre trosopplæringstiltak og konfirmantarbeid sammen med kateket
 • planlegge og gjennomføre ledertrening for ungdom
 • bidra til å løfte fram gudstjenestens plass i trosopplæringsarbeidet
 • deltakelse i nåværende ungdomsarbeid inkludert styrearbeid i TRUA
 • rekruttere og veilede frivillige medarbeidere
 • relasjonsbygging til annet barne- og ungdomsarbeid på øya
 • planlegge og gjennomføre gudstjenester og kirkelige handlinger
Kvalifikasjoner
cand.theol. eller tilsvarende
Personlige egenskaper
 • personlig egnethet
 • engasjement for ungdom, og evne til å inspirere og kommunisere med barn og unge
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide strukturert og målrettet, både i team og selvstendig
 • evne til å formidle kunnskap om kristen tro og tradisjon
 • være motivert til å utvikle gudstjenestearbeid
 • relevant erfaring fra barne- og ungdomsarbeid
Vi tilbyr
 • et inkluderende og godt fungerende stabsfellesskap
 • lønn som kapellan i stillingskode 0922
 • pensjonstilskudd
 • reisegodtgjørelse
 • arbeidsveiledning
Arbeidsgiver Agder og Telemark bispedømme
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Elgveien 32, 4818 Færvik
Publisert 2021-04-20
Søknadsfrist 2021-05-09
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Agder og Telemark bispedømme

Kristiansand
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger