Rådgiver kirkelig undervisning

Vil du være med å løfte og videreutvikle trosopplæringsfeltet og kirkens arbeid med barn og unge?

Kirkerådets arbeid med barn, unge og trosopplæring står overfor spennende utfordringer i årene framover. Kirkerådet har vedtatt satsingen «Bygge fellesskap for barn og unge» for 2022, og Trosopplæringsutvalget, nedsatt av Kirkerådet, leverer sin rapport i januar 2022 med vurdering av situasjonen i dag og anbefalinger for veien videre. Deretter skal «Plan for Trosopplæring» revideres og videreutvikles.

Nå søker vi en rådgiver for kirkelig undervisning som kan være med å løfte og videreutvikle trosopplæringsfeltet og kirkens arbeid med barn og unge generelt. Stillingen er plassert i Seksjon for barn, unge og trosopplæring som er en del av Avdeling for kirkefag og økumenikk. I seksjonen blir man en del av et team som er opptatt av å tilrettelegge best mulig for lokalmenighetenes arbeid, og jobber tverrfaglig med mange aktører på de ulike fagfeltene.

 

Arbeidsoppgaver
 • Videreutvikling av trosopplæringsfeltet i Den norske kirke
 • Sentral i arbeidet med "Plan for trosopplæring" framover  
 • Fagutvikling i samarbeid med interne og eksterne aktører 
 • Koordinere tilretteleggingen av ressurser for lokalmenighetene fra nasjonalt hold
 • Utredningsarbeid og saksbehandling 
 • Andre oppgaver i Seksjon for barn, unge og trosopplæring og i Kirkerådets sekretariat
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning på masternivå. Pedagogisk kompetanse vil bli vektlagt.
 • God kjennskap til kirkelig undervisning og trosopplæring i Den norske kirke
 • Erfaring med utviklings- og prosjektrelatert arbeid kan bli vektlagt
 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke
Personlige egenskaper
 • Initiativrik og utviklingsorientert
 • Evne til, og ønske om å sette seg inn i nye fagfelt
 • Sterk på kommunikasjon, både skriftlig og muntlig 
 • Gjennomføringsevne
 • Fleksibel og selvstendig med gode samarbeidsevner
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til avtaleverket på kirkelig sektor. Stillingen innplasseres som 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver avhengig av kompetanse.
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd.
 • Kontorlokaler i Oslo sentrum, kantine, fleksitid og trivelig arbeidsmiljø.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.

 

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 100 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner.

 

Kontaktinformasjon:

Stine Kiil Saga
Seksjonsleder barn, ungdom og trosopplæring
Tlf: 990 14 056
e-post: ss834@kirken.no
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Rådhusgata 1, 0151 Oslo
Publisert 2021-09-15
Søknadsfrist 2021-10-06
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger