Ungdomsrådgiver

Samisk kirkeråd, Den norske kirke

Den norske kirke har 3,7 millioner medlemmer, 130000 frivillige medarbeidere, 8500 valgte rådsmedlemmer og 7500 ansatte. Kirkens 1200 menigheter tilbyr kirkelig betjening til innbyggerne i alle landets kommuner. Kirkerådet forbereder sakene til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste administrative organ. Kirkerådet iverksetter Kirkemøtets beslutninger og leder arbeidet mellom Kirkemøtene. Kirkerådets sekretariat har ca 110 ansatte organisert i fagavdelinger med nasjonale funksjoner

Vil du bidra i Den norske kirkes arbeid med samisk ungdom?

Nå har du sjansen til det! Samisk kirkeråd søker en rådgiver for arbeid med samiske ungdommer. Arbeidet utføres i samarbeid med kollegaer i avdelingen for samisk kirkeliv og andre relevante avdelinger i Kirkerådet. Også ansatte i bispedømmene og menighetene som jobber med ungdommer vil være viktige samarbeidspartnere for rådgiveren. 

Kirkerådets avdeling for samisk kirkeliv har 5 ansatte og er samlokalisert med Nord Hålogaland biskop og bispedømmeråd, i Bispegården i Tromsø. Avdelingen utgjør sekretariatet for Samisk kirkeråd som er Den norske kirkes nasjonale råd for samiske spørsmål. Rådet behandler saker som berører samisk kirkeliv, samisk språk og kultur og urfolk. En viktig oppgave til rådet er arbeidet med å fremme kjennskap til og fremme samisk kirkeliv i Den norske kirke. En viktig oppgave er også å arbeide for oppmerksomhet rundt ivaretakelse av samers rettigheter. 

 

Arbeidsoppgaver
 • Lede og videreutvikle Samisk kirkeråds ungdomsarbeid, herunder bl.a. Samisk konfirmantleir, ungdomshelger og ungdomslederkurs 
 • Koordinere arbeidet til Samisk ungdomsutvalg (SUNG)
 • Arbeide med rekruttering
 • Nettverksbygging inn mot relevante fagmiljøer og barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Bidra inn i avdelingens øvrige arbeid
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning. Pedagogisk, kirkefaglig og/eller samfunnsfaglig kompetanse vil bli vektlagt
 • God kjennskap til samisk kirkeliv, det samiske samfunnet og Den norske kirke
 • Muntlig og skriftlig kompetanse i et av de samiske språkene vektlegges
 • Medlemskap i Den norske kirke
Personlige egenskaper
 • God evne til å komme i kontakt med ungdom
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til systematikk og oversikt i arbeid med dokumenter
 • Strategisk, kreativ og målrettet
 • God gjennomføringsevne 
 • Fleksibel og selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Lønn i henhold til avtaleverket i kirkelig sektor
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd
 • Nyoppussete kontorer i flotte omgivelser
 • Fleksitid og trivelig arbeidsmiljø 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25. Den som tilsettes må framvise tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest, jf. politiregisterloven § 39.

 

Kontaktinformasjon:

 

Kristina Labba
Generalsekretær
Telf: 47892801
Arbeidsgiver Kirkerådet
Kategori Kirker og trossamfunn
Arbeidssted Haakon VIIs gate 5, 9011 Tromsø
Publisert 2021-10-07
Søknadsfrist 2021-10-26
Stillingstype Fast, 100%
Antall stillinger 1
Sektor Offentlig
Søk på stillingen
Kirkerådet
Rådhusgata 1-3
151 Oslo
Områder  
Vis alle områder
Sortér etter 

Ledige stillinger